We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
  1. Home
  2. insights
  3. events
  4. vietnam medi ph ...

Vietnam Medi-Pharm Expo


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon

Event: Vietnam Medi-Pharm Expo

Place: Saigon Exhibition & Convention Center, Ho Chi Minh City, Vietnam

Date: 1 – 3 August 2019

We are pleased to announce our attendance at the Vietnam Medi-Pharm Expo. We would like to invite you to visit us at the Slovenian Pavilion and get to know MESI’s new medical device concept – the MESI mTABLET!

Our certified medical tablet, the MESI mTABLET, is a unique healthcare solution, integrating wireless diagnostic modules, patient records and medical apps in one system. Unlike consumer tablets (iPad, Android), the MESI mTABLET is specifically designed for use in medical environments. It was developed in accordance with the growing needs of medical personnel; therefore, it is easy to use and can be effortlessly introduced into the healthcare working environment. The MESI mTABLET brings a completely digital patient database and an excellent user experience. 

Vietnam Medi-Pharm Expo is being held for the 19th time in a row and is taking place on 1–3 August 2019 at the Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) in Ho Chi Minh City, Vietnam. The exhibition is hosting 400 exhibitors from 20 different countries with the goal of promoting activities with new technologies and innovative services to contribute to healthcare and improve the quality of treatment and medical examination of Vietnamese people.

The exhibition has been recognised as a great event with value for domestic businesses. Not only does it bring new products and technologies to the Vietnamese market, but also presents an opportunity for domestic manufacturers to meet foreign partners, help expand trade and speed up the development and demand of the medical market in Vietnam, calling for investment attraction in Vietnam.

For developing partnerships in the Vietnamese market, MESI is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union through European Regional Development Funds. Find out more.


Sự kiện: Vietnam Medi-Pharm Expo

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày: 1- 3 Tháng 8 năm 2019

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo với quý vị rằng chúng tôi sẽ tham gia Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược Việt Nam (Vietnam Medi-Pharm Expo). Kính mời quý vị ghé thăm gian trưng bày của chúng tôi tại Slovenian Pavillion và tìm hiểu về ý tưởng thiết bị y tế mới của MESI – MESI mTABLET!

Thiết bị máy tính bảng phục vụ y tế được chứng nhận của chúng tôi, MESI mTABLET là một giải pháp chăm sóc sức khỏe độc đáo, tích hợp công cụ chẩn đoán không dây, hồ sơ bệnh án và các phần mềm y tế trong một hệ thống. Không giống các máy tính bảng thông thường (iPad, Android), MESI mTABLET được thiết kế chuyên cho mục đích sử dụng trong môi trường y tế. Nó được phát triển phù hợp với nhu cầu nhân lực ngành y tế ngày càng gia tăng; do đó, nó dễ sử dụng và thuận tiện để đưa vào môi trường công việc chăm sóc sức khỏe. MESI mTABLET đem tới một cơ sở dữ liệu bệnh nhân được số hóa hoàn toàn và trải nghiệm người dùng tuyệt vời. 

mTABLET-SYS-2_2019-07-17_povecava-tablice_Reddot-2

Vietnam Medi-Pharm Expo sẽ được tổ chức lần thứ 19 liên tiếp vào ngày 1–3 tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC) ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Triển lãm có sự tham gia của 400 doanh nghiệp từ 20 quốc gia khác nhau với mục tiêu quảng bá các hoạt động với công nghệ mới và dịch vụ tân tiến hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng khám và điều trị y tế cho người Việt Nam.

Triển lãm được nhận định là một sự kiện lớn có giá trị cho các doanh nghiệp trong nước. Không chỉ đem sản phẩm và công nghệ mới tới thị trường Việt Nam, triển lãm còn tạo cho các nhà sản xuất trong nước cơ hội gặp gỡ các đối tác nước ngoài, giúp mở rộng giao thương và đẩy mạnh sự phát triển và nhu cầu của thị trường y tế Việt Nam, kêu gọi thu hút đầu tư tại Việt Nam.

Để phát triển các mối quan hệ hợp tác trong thị trường Việt Nam, MESI được đồng tài trợ bởi Cộng hòa Slovenia và Liên minh Châu Âu thông qua Quỹ Phát triển Khu vực Châu Âu (European Regional Development Fund).  Tìm hiểu thêm.