We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
 1. Domov
 2. sl
 3. inovativne resi ...

Inovativne rešitve za zgodnje diagnosticiranje periferne arterijske bolezni (PAB)


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon

Zgodnje odkrivanje bolezni je bistveno za obravnavo kardiovaskularnih stanj, kot je periferna arterijska bolezen (PAB), vendar na ravni osnovnega zdravstva to večinoma ni bilo dostopno. Tradicionalne metode merjenja gleženjskega indeksa, denimo z Dopplerjevo sondo, so specializirane in se izvajajo izključno na sekundarni ravni, običajno kadar simptomi že kažejo na zdravstvene težave. Ker številni bolniki s PAB nimajo simptomov, najnovejše smernice o PAB pozivajo k merjenju gleženjskega indeksa pri vseh rizičnih skupinah na ravni osnovnega zdravstva. Digitalne naprave, kot jih je razvilo podjetje MESI, omogočajo hitro opravljene meritve gleženjskega indeksa in indeksa palec-nadlaket.

MESI-mTABLET-ABI

V tem blogu boste izvedeli več o naslednjih temah:

Kako lahko rutinsko merjenje gleženjskega indeksa postane dostopno vsem bolnikom, pri katerih obstaja tveganje za razvoj periferne arterijske bolezni (PAB)?

Skladno z najnovejšimi mednarodnimi smernicami o periferni arterijski bolezni (PAB) je bistveno, da se bolezen odkrije v zgodnji fazi. Cilj je preprečiti nevarne posledice, kot so srčni infarkt, možganska kap, razjede ali amputacije. Ker skoraj 70 % bolnikov s PAB nima simptomov, je treba uvesti sistematične postopke za preprečevanje razvoja bolezni.

Aktualne smernice priporočajo presejalna testiranja za PAB na ravni osnovnega zdravstva z meritvami gleženjskega indeksa pri vseh bolnikih s kardiovaskularnimi tveganji. To se večinoma še vedno ne izvaja zaradi omejitev tradicionalnih merilnih metod.

Merjenje gleženjskega indeksa s standardnimi napravami, kot je ročna Dopplerjeva sonda, je zamudno in zahteva usposobljen kader, ki zna upravljati z njimi. Zaradi tega sistematično odkrivanje PAB in preventivni pregledi niso dostopni na ravni osnovnega zdravstva.

V podjetju MESI to vrzel zapolnjujemo tako, da zdravnikom in ostalim zdravstvenim delavcem ponujamo preproste in hitre rešitve na področju osnovne diagnostike, pri čemer želimo še posebej izpostaviti meritev gleženjskega indeksa in indeksa palec-nadlaket v zgolj 1 minuti.

Pametna rešitev: MESI mTABLET ABI

Naprava MESI mTABLET ABI je na voljo v obliki samostojne pametne rešitve ali kot del modularnega sistema, v katerem je možno zbiranje vseh osnovnih diagnostičnih postopkov. Zlahka jo je mogoče nadgraditi z dodatnimi digitalnimi moduli, denimo moduli za merjenje indeksa palec-nadlaket, EKG, spirometrijo in oksimetrijo.

MESI mTABLET ABI

Najpomembnejše funkcije naprave MESI mTABLET ABI

 • Zaznavanje SmartArm™ – za določanje višjega krvnega tlaka v obeh rokah
 • Samodejno sočasno merjenje s 3 manšetami
 • Manšete v več velikostih in možnost kombiniranja manšet različnih velikosti pri eni meritvi
 • Oblike pulznega vala in grafikoni nihanja
 • Napreden pregled in opozorila

Manj dela, večja učinkovitost

Vse meritve se takoj shranijo v bolnikovo elektronsko kartoteko (MESI mRECORDS) ter so vedno dostopne in jih je mogoče izmenjati. To pomeni manj ukvarjanja s papirologijo, hitrejšo diagnozo in več časa za vaše bolnike.

mesi-mrecords-najpomembnejse-funkcije-in-prihodnji-razvoj-ki-izboljsujejo-celotno-podrocje-diagnostike
 • Optimizacija poteka dela
  MESI mRECORDS je mogoče preprosto povezati z vašimi obstoječimi rešitvami EZZ.
 • Učinkovito sodelovanje
  Izmenjajte rezultate meritev, da pridobite drugo mnenje – z ustrezno anonimiziranimi podatki o bolniku.
 • Nadgradnja ordinacije
  Kadar koli lahko dodate nove module ali pametne aplikacije glede na razvijajoče se potrebe vaše ordinacije. Merjenje gleženjskega indeksa je denimo mogoče razširiti z meritvijo hitrosti pulznega vala.
 • Zaščita vaših podatkov
  Naše inovacije so v skladu z najstrožjimi varnostnimi standardi glede shranjevanja, varstva in skupne rabe podatkov.

Osnovna rešitev: MESI ABPI MD

MESI ABPI MD je orodje, ki je preprosto za uporabo ter omogoča preprosto, ponovljivo in zanesljivo merjenje gleženjskega indeksa. Pravzaprav gre za našo prvo diagnostično inovacijo, ki smo jo razvili leta 2014. Od takrat nas je 1-minutni vpogled v stanje arterij pripeljal v več kot 50 držav po vsem svetu.

MESI-ABPI-MD-Worlds-fastest-ABI-screening-device-3

Primerjava med napravama MESI mTABLET ABI in MESI ABPI MD

Obe rešitvi omogočata hitro merjenje gleženjskega indeksa, ki traja zgolj 1 minuto. Postopek je bistveno hitrejši (celotna meritev traja nekaj minut) kot pri tradicionalnih metodah, ki lahko trajajo do 30 minut in predstavljajo pomembno orodje v boju proti PAB na ravni osnovnega zdravstva in širše.

Uporabljajo se za zgodnje odkrivanje periferne arterijske bolezni v splošnih ambulantah, na področju kardiologije, vaskularne kirurgije, kompresijske terapije in oskrbe kroničnih ran, nefrologije, angiologije, diabetologije, nevrologije in ortopedske kirurgije. Spodaj je na voljo podrobna primerjava obeh rešitev.