We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
  1. Domov
  2. sl
  3. kako interpreti ...

Kako interpretiramo rezultate EKG


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon

Interpretacija rezultatov EKG je odvisna od številnih parametrov, ki so pomembni za utemeljeno klinično odločitev. Oglejmo si najpomembnejše vidike interpretacije rezultatov EKG – od razdalj na papirju za EKG do kompleksnosti valov, valovnih oblik, segmentov in intervalov. Predstavljamo tudi interpretacijo trajanja in podatkov na srčni osi.

Pri interpretaciji rezultatov EKG igrajo veliko vlogo tudi samodejni algoritmi. Ko EKG posnamemo s pomočjo naprave, opremljene z glasgowskim algoritmom za interpretacijo, ta zbrane podatke obdela in analizira. Algoritem upošteva različne dejavnike, specifične za bolnika, kot so starost, spol, rasa in klinična anamneza, da zagotovi natančnejšo in prilagojeno interpretacijo rezultatov EKG.  

V tem blogu boste izvedeli več o naslednjih temah:

Razdalje na papirju ali grafu za EKG

Papir za EKG, ki je razdeljen na kvadratna polja, prikazuje potek časa na zapisu ritma med snemanjem EKG. 

Standardna hitrost papirja je 25 mm/s. Zapis ritma vključuje: 

  • 1 MAJHEN kvadrat (1 mm) = 0,04 s (40 ms) 
  • 5 MAJHNIH kvadratov (5 mm) = 1 VELIK kvadrat = 0,2 s (200 ms) 
  • 5 VELIKIH kvadratov = 1 sekunda 
  • 250 MAJHNIH kvadratov = 50 VELIKIH kvadratov = 10 sekund 

Valovi

Električna aktivnost srca, kot jo zajamejo odvodi za EKG, je prikazana v obliki valov. En srčni utrip (tj. en srčni cikel) sestoji iz več valov. Pri medicinski interpretaciji rezultatov se upoštevajo naslednji valovi in njihove kombinacije: [3]

Posamezni valovi

To so posamezni valovi: 

Val R: odraža depolarizacijo glavne mase prekatov.

Val P: predstavlja depolarizacijo preddvorov.

Val Q: predstavlja normalno depolarizacijo interventrikularnega septuma od leve proti desni.

Val S: označuje končno depolarizacijo prekatov.

Val T: predstavlja repolarizacijo prekatov.

Val U: majhen, zaobljen odmik, ki ga včasih zaznamo po valu T. Predstavlja zadnjo fazo repolarizacije prekatov, vendar njegov natančen izvor ostaja nejasen.

Kombinacije valov

Valovi EKG so lahko združeni v različne kombinacije, od katerih nam vsaka daje dodatne informacije o bolnikovem srčnem ciklu:  

Interval PR: čas od začetka depolarizacije preddvorov do začetka depolarizacije prekatov.

Interval QT: čas od začetka depolarizacije prekatov do konca repolarizacije prekatov.

Interval QRS: čas od začetka do konca depolarizacije prekatov.

Segment ST: čas od konca depolarizacije prekatov do začetka repolarizacije prekatov.

Točka J: točka stika med kompleksom QRS in segmentom ST (to je denimo pomembno pri razlikovanju med akutno ishemijo srca in običajno različico bolezni).

Valovne oblike

Waves havValovi imajo različne lastnosti. [2] Te vključujejo: 

Trajanje

(Primer: neobičajno dolg val P lahko kaže na povečanje levega preddvora. Običajna vrednost: = < 0,12 s)

Amplituda

(Primer: neobičajno visok val P lahko kaže na povečanje desnega preddvora. Običajna vrednost: < 2,5 mm)

Morfologija

(Primer: obrnjen val P lahko kaže na to, da srčni ritem ne izvira v sinusnem vozlu.)

Segmenti

Segmenti so črte, ki povezujejo valove: 

  • Segment PR povezuje val P in kompleks QRS.
  • Segment ST povezuje kompleks QRS in val T.
  • Segment TP povezuje val T z naslednjim valom P.

Intervali

Interval PR je vsota trajanja vala P + segmenta PR.

Interval QRS je trajanje kompleksa QRS.

Interval QT = trajanje kompleksa QRS + segmenta ST + vala T.

Interval RR = trajanje vseh valovih oblik in segmentov v enem srčnem ciklu.

Trajanje

Značilnosti intervalov so naslednje: 

Opomba: tahikardija in bradikardija nista nujno znak patologije; veliko je odvisno od bolnikove starosti in stanja.

Os

Srčna os nam daje predstavo o splošni smeri električne aktivnosti, njeno odstopanje v levo ali desno pa lahko kaže na različna stanja. [5]

Algoritem za samodejno interpretacijo

Kratka predstavitev glasgowskega algoritma za interpretacijo

Glasgowski algoritem za interpretacijo EKG, ki so ga razvili na Univerzi v Glasgowu v Združenem kraljestvu, omogoča samodejno analizo EKG. Algoritem nenehno razvijajo že več kot 30 let.  [6]

Prilagodili so ga potrebam različnih bolnikov (algoritem upošteva starost, spol in raso ter EKG primerja s predhodnimi podatki, kar omogoča specifične interpretacije). Primeren je tako za novorojenčke kot odrasle in upošteva rasne razlike v amplitudah valov. 

Kako deluje algoritem

Program za interpretacijo EKG Univerze v Glasgowu (Uni-G) temelji na analizi sočasno posnetih odvodov, pridobljenih pri 500 vzorcih v sekundi. [7]

Na prvi stopnji analize uporabi pasovnozaporni filter z nastavitvijo 50 Hz ali 60 Hz za odstranitev motenj iz električnega omrežja. Nato preveri, ali se je pri snemanju katerega koli odvoda pojavila kakšna napaka. Če se je to zgodilo, ta del zapisa nadomesti z eno neprekinjeno vrednostjo, če je preveč šuma, pa odvod zazna kot nedostopen. 

Nato program prepozna kompleks QRS in določi njegov tip. Poenostavljeno povedano, to stori tako,da primerja prvi kompleks vodvodu I z drugim kompleksomv istem odvodu, nato paprimerja vse komplekse vtem odvodu. Postopek se ponovi pri štirih drugih odvodih, saj se odstopanja pri prevodnostikompleksa običajno pojavijosamo pri enem ali dveh odvodih.

Postopek za izbiro kompleksa nato odloči, kateri srčni utrip bo izbran kot povprečni, da bo služil za poznejšo interpretacijo.

Prednosti glasgowske interpretacije EKG

Medtem ko drugi izdelki v omejenem obsegu uporabljajo zgolj starost in spol, glasgowski algoritem uporablja več klinično pomembnih spremenljivk. To so spol, starost, rasa in klinična anamneza. To je ključnega pomena, saj se lahko vzorci EKG pri bolnikih različnih starosti iz različnih etničnih okolij zelo razlikujejo. 

Interpretacije pomagajo pri analizi meritev QTc in ocenjevanju tveganja za srčne zaplete

Algoritem je zelo učinkovit pri interpretaciji in opozarjanju na pojav tipa STEMI (miokardniinfarkt z dvigom spojnice ST). 

Kako izgleda samodejna interpretacija v praksi? Oglejte si študijo primera samodejne interpretacije EKG z napravo MESI mTABLET ECG!

Na voljo je uporabniku prijazna e-knjiga o EKG, ki vključuje številne ilustracije!