We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
  1. Domov
  2. sl
  3. kako mesi mtabl ...

Kako MESI mTABLET rešuje vsakodnevne izzive v ambulanti splošne medicine. Študija primera dr. Jake Strela iz Žirov


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon

Dr. Jaka Strel je zdravnik splošne medicine, ki dela v zasebni ambulanti skupaj z dvema splošnima zdravnikoma in kineziologom. Ambulanto imajo v majhnem mestu s 6.000 prebivalci. Najbližji zdravstveni dom in bolnišnica sta oddaljena 50 minut vožnje. To je vsakodnevni izziv – eden od mnogih, s katerimi se soočajo vse ambulante splošne medicine, ne glede na njihovo lokacijo.

Pred petimi leti se je ambulanta dr. Strela odločila za prehod na brezžično in digitalno opremo, ki lahko pripomore k reševanju težav. Digitalizacija ni bila preprosta, saj vsaka novost zahteva spremembe na sistemski ravni. Kljub temu pa je uvedba sistema MESI mTABLET ta proces močno olajšala.

MESImTABLET-aBP

Dr. Strel poroča:

Sistem MESI mTABLET ima intuitiven vmesnik, vsi podatki so shranjeni na enem mestu ter jih lahko izmenjate z zdravstvenimi delavci v bolnišnicah, medicinskimi sestrami v lastni ordinaciji in specialisti od drugod.

Dr. Strel je razpravljal o številnih težavah v ambulantah splošnih zdravnikov, pri reševanju katerih bi digitalna tehnologija lahko bila koristna.

1. izziv: omejeni viri

Ta težava je postala zelo pereča med epidemijo covida-19, ko smo v ordinacijah splošnih zdravnikov lahko preživeli manj časa kot kdaj koli prej. Pri tem je postalo očitno, kako počasne so stare (analogne) rešitve, denimo na področju:

  • težavnega izvajanja protokolov za nadzor (okužb),
  • slabe interoperabilnosti naprav,
  • prerazporeditve virov, ki so vplivale na potek dela.

Sistem MESI mTABLET omogoča izvajanje različnih diagnostičnih meritev na eni napravi: EKG, spirometrija, SPO2, gleženjski indeks, indeks palec-nadlaket in krvni tlak ter vsebuje dodatne klinične aplikacije, kot je Protocol, ki zdravstvenega delavca učinkovito vodi skozi postopek pogovora z bolnikom in pregleda bolnika.

2. izziv: učinkovita obravnava pogostih zdravstvenih situacij

Simptomi, s katerimi se v ambulantah splošne medicine pogosto srečujejo, so bolečine v prsih in dispneja. Takšne situacije so lahko resne, zato sta potrebna učinkovita triaža in dobro strukturirano zbiranje informacij. Ambulanta dr. Strela je v ta namen ustvarila lasten protokol za bolečino v prsih/dispnejo v aplikaciji MESI mTABLET Protocol.

Izvajanje meritev po izbranem protokolu.

Medicinska sestra se na osnovi protokola pogovori z bolnikom (npr. o tem, kdaj se je bolečina začela in o njeni jakosti), posname EKG ter izmeri raven SPO2 in krvnega tlaka. Zdravnik nato preuči rezultate in pregleda bolnika. Pri tem so vsi rezultati na voljo na enem mestu – v aplikaciji Protocol. Digitalni EKG lahko zlahka primerjamo z bolnikovimi prejšnjimi preiskavami (če so na voljo) in ga po potrebi takoj izmenjamo s specialisti.

3. izziv: obravnava kroničnih bolnikov

Protokol je koristen tudi pri kroničnih bolnikih. V ambulanti dr. Strela se protokoli uporabljajo za številne kategorije kroničnih bolnikov v kombinaciji s specifičnimi diagnostičnimi meritvami, ki jih ponuja MESI mTABLET, na primer:

  • Indeks palec-nadlaket: za bolnike s sladkorno boleznijo, na dializi, z limfedemom in obsežnimi ranami;
  • 6-minutni test hoje: za ocenjevanje funkcionalne zmogljivosti pri bolnikih s KOPB in srčnim popuščanjem.

4. izziv: preventivni zdravstveni pregledi

Ambulanta dr. Strela je razvila edinstveno metodo preverjanja telesne zmogljivosti. Vsako leto organizira obsežno preventivno testiranje telesne pripravljenosti, ki privabi številne udeležence iz vse države.

Izziv pri preventivnih zdravstvenih pregledih na splošno je količina podatkov, ki jih je treba zbrati, shraniti in obdelati. Zaradi tega je koristno ustvariti protokol, da proces poteka čim hitreje. Preventivni zdravstveni pregledi v ambulanti dr. Strela zajemajo zdravstvene vprašalnike, laboratorijske izvide, EKG, krvni tlak, pulzno oksimetrijo, spirometrijo, gleženjski indeks, testiranje telesne pripravljenosti in telesno sestavo. Večino teh podatkov je mogoče shraniti v platformo MESI mRECORDS na napravi MESI mTABLET.

5. izziv: obiski na domu

Ambulanta dr. Strela uporablja sistem MESI mTABLET za obiske patronažne sestre na domu. Večinoma obiskuje starejše bolnike, ki so močno oslabeli (delni ali popolni invalidi). Napravo MESI mTABLET in vse njene diagnostične module je mogoče spraviti v eno torbo. Najpogostejše meritve, ki se izvajajo pri obiskih na domu, so gleženjski indeks, indeks palec-nadlaket in EKG. Medicinska sestra izvede meritve in rezultate deli z zdravnikom, ki lahko določi nadaljnje korake zdravljenja ali pa meritve izmenja s specialisti.

moznosti-uporabe-tablice-mesi-mtablet-v-domovih-za-starejse-obcane-v-nemciji

MESI mTABLET je pripomogel k administrativni razbremenitvi osebja, zmanjšal verjetnost napak in nam zagotovil več časa za izvajanje našega poslanstva, kar je najpomembnejše.


Dr. Jaka Strel je kot specialist družinske medicine zaposlen v ambulanti Arcus Medici v Žireh.

Razvil je edinstveni model zdravstvene preventive, v sklopu katerega bolnika obravnava multidisciplinarni tim. Skupaj s sodelavci je prispeval k osvojitvi priznanja za najbolj zdravo občino v Sloveniji v letu 2021. Pri svojem kliničnem delu veliko časa posveča optimizaciji organizacije dela in delovnih procesov. Njegova ekipa se osredotoča na zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe, vključno z digitalizacijo procesov v kliničnem delu, zaradi česar delo poteka učinkoviteje in je dostopnejše bolnikom.