We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
  1. Domov
  2. sl
  3. kako povecati u ...

Kako povečati učinkovitost zdravstvene nege v domovih za starejše


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon
kako-povecati-ucinkovitost-zdravstvene-nege-v-domovih-za-starejse

Medtem ko število starejših, ki potrebujejo nego v domovih za starejše [1] narašča, število razpoložljivih zdravstvenih delavcev na svetu upada. Ocene kažejo, da bo kmalu primanjkovalo kar 17 milijonov zdravstvenih delavcev [2].

Velik izziv za vodstvo domov in domsko osebje je logistika: za postavitev diagnoze je pogosto treba urediti prevoz k splošnemu zdravniku ali celo v bolnišnico, tudi če gre za najosnovnejše diagnostične preglede [3]. Za domsko osebje to pomeni dodatno delo, dodaten čas za prevoz v diagnostično ustanovo in dodatne stroške. Vzrok za to je premajhna opremljenost domov z diagnostično opremo in fizična oddaljenost izbranega osebnega zdravnika stanovalca, saj so zdravniki zunanji.

V tem prispevku obravnavamo tehnološke rešitve za izvajanje osnovnih diagnostičnih meritev v domu za starejše in takojšnjo izmenjavo na tak način pridobljenih podatkov s splošnim zdravnikom ali bolnišnico. S tem zmanjšamo obseg dela za osebje, znižamo stroške in omogočimo hitrejšo postavitev diagnoze. Rezultat je učinkovitejša zdravstvena nega v domu za starejše in boljša kakovost življenja stanovalcev. Hospitalizacije so zelo obremenjujoče za stanovalce in njihove svojce, zato jih je treba preprečiti, če niso nujne.

V tej objavi bomo podrobneje predstavili naslednja področja:

S kakšnimi diagnostičnimi izzivi se soočajo domovi za starejše?

Največji diagnostični izziv v domovih za starejše dandanes je razdrobljena diagnostika, saj se diagnostične meritve – pogosto celo najosnovnejše – izvajajo na različnih lokacijah. Če je klinična slika stanovalca doma za starejše nejasna, je treba karseda hitro ukrepati. Zelo verjetno je, da v domu ravno ob tistem času ni zdravnika. Če pa je zdravnik prisoten, domovi načeloma nimajo na voljo niti najosnovnejših diagnostičnih orodij. Zato so hospitalizacije za namen izvedbe diagnostike precej pogoste [3].

Raziskave kažejo, da bi bilo mogoče preprečiti kar 35 % hospitalizacij v domovih za starejše. [4]

Zakaj so nepotrebne hospitalizacije pereča težava?

Zdravstveni vidik

Stanovalci domov za starejše so ena najbolj ranljivih skupin prebivalstva v družbi. Tudi starejše, ki niso vključeni v tovrstno oskrbo, ogrožajo okužbe, ker je njihov imunski sistem na splošno šibkejši. S starostjo povezane spremembe v adaptivni in prirojeni imunosti lahko povzročijo tudi zmanjšan odziv na cepljenje, okužbe s sistemskimi patogeni (npr. z listerijo) in reaktivirane latentne okužbe (npr. mikobakterije, virus varicella zoster). Poleg tega lahko pogoste antibiotične terapije privedejo do okužb s povzročitelji bolezni, ki so odporni proti antibiotikom. [6]

Zaradi demence, nepokretnosti, inkontinence in spremljajočih bolezni (npr. edem mehkih tkiv ali pljuč) so stanovalci domov za starejše izpostavljeni visokemu tveganju za nalezljive bolezni. Najpogosteje so to pljučnice, okužbe sečil, gastroenteritis in okužbe kože. [5]

Prva posledica nepotrebne hospitalizacije je psihična obremenitev stanovalcev in njihovih svojcev. Druga je, da so »stanovalci domov za starejše lahko nenamerni prenašalci bolezni, ki prenašajo klinično pomembne patogene iz doma za starejše občane v bolnišnico in nazaj v dom za starejše, s čimer vplivajo na breme nalezljivih bolezni v celotni skupnosti« [6].

Zato je za začetno diagnozo varneje in bolj smiselno, če osnovne diagnostične meritve opravimo na kraju samem in jih nato v digitalni obliki takoj posredujemo splošnemu zdravniku ali bolnišnici.

Finančni vidik

Čeprav krajša hospitalizacija stanovalca ne pomeni nujno izpada prihodka za dom za starejše, nepotrebne hospitalizacije pomenijo strošek za zdravstvene zavarovalnice ali stanovalce, kadar presežejo znesek, ki ga krije njihova zavarovalna polica.

Po drugi strani lahko izpad prihodka utrpijo domovi, če se stanovalec v bolnišnici okuži in zato potrebuje dolgotrajno bolnišnično oskrbo. Še bolj nevarno je, da se lahko bolnišnična okužba razširi na druge stanovalce doma za starejše, kar lahko povzroči več hospitalizacij in občutne finančne posledice.

Organizacijski vidik

Razdrobljena diagnostika in nepotrebne hospitalizacije obremenjujejo že tako načete kadrovske vire pri vseh udeležencih procesa – negovalce v domu za starejše, medicinske sestre, splošne zdravnike in bolnišnice. Pomenijo dodatno delo, kot so organizacija prevozov, intenzivna komunikacija in različni diagnostični pregledi na razpršenih lokacijah. ‘Analogni’ proces dela, ki obsega pošiljanje dokumentacije po faksu in redno telefonsko obveščanje prejemnikov, je še vedno zelo pomemben del zdravstvenega varstva [8] in povzroča dodatne izgube časa.

Kako lahko digitalna tehnologija pomaga pri diagnostiki v domovih za starejše?

Digitalna tehnologija omogoča številne učinkovite diagnostične meritve brez prisotnosti zdravnika in takojšnje sporočanje rezultatov osebnemu zdravniku ali bolnišnici na daljavo.

Tablica MESI mTABLET omogoča izvedbo EKG, merjenje krvnega tlaka, oksimetrijo, spirometrijo ter ABI in TBI z eno samo napravo. Vse meritve se takoj shranijo v elektronski zapis pacienta in jih je mogoče takoj posredovati posameznikovemu splošnemu zdravniku ali specialistu.

MESI mTABLET diagnostični sistem

Celovit diagnostični sistem MESI mTABLET ima številne prednosti za domove za starejše, njihovo zdravstveno osebje in stanovalce, tako z vidika rednih pregledov kot učinkovitega diagnostičnega pristopa v negotovih zdravstvenih situacijah, ki se pojavijo nenadoma.

Redni pregledi

Možnost izvedbe šestih diagnostičnih meritev kar v domu za starejše pomeni, da je mogoče redno spremljati zdravstveno stanje stanovalcev, saj za to niso potrebni prevozi k splošnemu zdravniku. Starejši, zlasti sladkorni bolniki, so rizična skupina za periferne arterijske bolezni (PAB). Naprava MESI mTABLET omogoča preglede ABI ali TBI, ki vzamejo le minuto, kar v domu.

MESI mTABLET omogoča preglede ABI ali TBI, ki vzamejo le minuto.

Poleg zgoraj omenjene šesterice osnovnih diagnostičnih meritev tablica MESI mTABLET omogoča tudi shranjevanje drugih podatkov o pacientu (npr. temperatura, teža in splošno zdravstveno stanje). Uporabniki tablice (splošni zdravniki, medicinske sestre ali drugi zdravstveni delavci, odvisno od države) lahko izdelajo prilagojene protokole za preglede pacientov v aplikaciji Protocol, ki jih postopoma vodi skozi potrebne korake pregleda in pogovora z bolnikom. S tem zagotavljamo enotno raven oskrbe za vse stanovalce, tudi v primeru menjave domskega kadra. Z aplikacijo Photo je mogoče fotografirati rane in druga kožna obolenja. Vse informacije in meritve so shranjene na enem mestu – v pacientovi digitalni kartoteki, kar omogoča takojšen vpogled za primerjavo v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Celovit diagnostični pregled v primeru nejasnega zdravstvenega stanja

Tablico MESI mTABLET zlahka pospravimo v torbo ali na voziček, zato v domu ni treba imeti namenskega prostora za diagnostiko. Tablico lahko namreč v nujnih primerih preprosto prinesemo k bolniku v sobo.

Če se zdravstveno stanje stanovalca doma poslabša, lahko splošni zdravnik takoj pregleda rezultate meritev, ki mu jih pošlje medicinska sestra, ne glede na to, ali je takrat osebno v domu ali ne. Rezultati meritev so anonimizirani, zato jih je mogoče poslati tudi specialistu ali v bolnišnico. Na osnovi tega se nato sprejme ozaveščena odločitev o naslednjem koraku v procesu diagnosticiranja in zdravljenja.

Kako lahko digitalna tehnologija izboljša kakovost življenja stanovalcev domov za starejše?

Vse do 20. stoletja so bile okužbe najpogostejši vzrok umrljivosti. Razvoj antibiotikov, cepiv, antiseptičnih tehnik in drugih zdravstvenih ukrepov je v razvitih državah to spremenil. Glavni vzroki umrljivosti so danes kronične in degenerativne bolezni. Toda pri mnogih starejših začnejo funkcionalne zmogljivosti zaradi več sočasnih bolezni pešati, zato postanejo odvisni od pomoči drugih in potrebujejo domsko oskrbo [6]. Okužbe so ravno zato zelo tvegane, preprečevanje nepotrebnih hospitalizacij pa je eden od načinov, kako jih preprečiti.

Diagnostična tablica MESI mTABLET veliko obeta v smislu nudenja podpore domovom za starejše in splošnim zdravnikom ter krepitvi njihovega poslanstva zagotavljanja kakovostne zdravstvene oskrbe stanovalcev, tako z vidika rednih pregledov kot celovite diagnostike v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja. Na podlagi tega se splošni zdravniki lažje odločijo, ali je potrebna hospitalizacija ali obisk pri zdravniku. To pomeni manjšo psihično obremenitev stanovalcev in njihovih družin ter izboljša kakovost življenja stanovalcev doma za starejše.

Manj razdrobljene diagnostične storitve niso le učinkovitejše, so tudi finančno bolj smotrne. Digitalna tehnologija omogoča hitro izmenjavo informacij in s tem hitrejše sodelovanje med izvajalci zdravstvenih storitev. V prihodnosti bodo v sektorju domov za starejše predvsem zaradi splošnega krčenja sredstev odločilne takšne inovacije, ki bodo spodbujale razvoj v smeri najvišje kakovosti zdravstvene nege [7]. Diagnostična tablica MESI mTABLET želi postati dragoceno orodje na tem področju.