We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
 1. Domov
 2. sl
 3. mesi 2022 pregl ...

MESI 2022: pregled preteklega leta


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon

Leto 2022 je bilo za MESI najdejavnejše do zdaj. Zaznamovala ga je rekordna rast aktivacije sistema MESI mTABLET, ki je močno vplivala tako na paciente kot na zdravnike. Vse uspešnejši postajamo tudi pri našem dolgoročnem poslanstvu – digitalizaciji medicinskih ocen, in sicer z našim inovativnim konceptom napovedne ocene pacientovega stanja, ki bo zaznamoval tudi letošnje leto. Oglejmo si prizadevanja in dosežke podjetja MESI, zaradi katerih je lansko leto minilo kot blisk.

Najpomembnejši dosežki podjetja

Podjetje MESI je v letu 2022 odprlo številna nova poglavja, da bi okrepilo svojo prisotnost po vsem svetu ter svojim partnerjem in uporabnikom izdelkov zagotovilo najboljšo možno podporo.

 • Rast, podkrepljena z znanjem in izkušnjami: podjetje MESI je izreklo dobrodošlico predsedniku in izvršnemu direktorju podjetja HEINE Optotechnik – Oliverju Heineju, ki je postal naš novi vlagatelj in strateški svetovalec za pospeševanje rasti.
 • V letu 2022 so končni uporabniki aktivirali rekordno število sistemov MESI mTABLET, in sicer 57 % več kot v letu 2021.
 • Nova pomembna klinična študijasistem MESI se je najbolje odrezal v študiji, opravljeni v okviru programa za odkrivanje anevrizme abdominalne aorte (AAA) v nacionalnem zdravstvenem sistemu Združenega kraljestva (NHS), in je zdaj prednostna rešitev za uporabo v širšem presejalnem programu populacije za PAB. Avtorji sistematičnega pregleda prihajajo z Univerze Leicester, univerzitetnih bolnišnic Leicester NHS Trust, Nacionalnega inštituta za zdravstvene raziskave (NIHR) in Centra za biomedicinske raziskave Leicester. 
 • Novi člani ekipe: lani se nam je pridružilo več kot 20 novih zaposlenih in zdaj naša ekipa šteje skoraj 100 članov, vključno s podružnicami. Prodajo na ključnih trgih želimo okrepiti tudi s pomočjo novoustanovljenega oddelka za izobraževanje. Ta se osredotoča na izobraževanje naše prodajne ekipe, partnerjev in strank, naš novi oddelek za poslovni razvoj pa podpira našo notranjo komunikacijo ter razvoj obstoječih in novih trgov. 
 • Novi trgi: sistem MESI mTABLET smo z nizom uvodnih dogodkov MESI (Digitalizing Medical Practices in Canada – Digitalizacija zdravstva v Kanadi) uradno predstavili kanadskemu trgu.
 • Nova spletna stran MESI: spletna stran je posvečena prednostim digitalizacije ocene pacientovega stanja na različnih področjih zdravstva in vsebuje predstavitvene videoposnetke skoraj vseh naših izdelkov.

Lansiranje izdelkov

Lansiranje novih izdelkov:

 • SCORE2: prva pomembna funkcija v okviru našega koncepta napovedne ocene pacientovega stanja. SCORE2 je napovedni model, ki ocenjuje 10-letno tveganje za kardiovaskularne bolezni pri bolnikih v Evropi.
 • Aplikacija za napredno spirometrijo (Spiro+): najbolj vsestranski digitalni spirometer za specialiste. V modul MESI mTABLET SPIRO ga je mogoče preprosto dodati v obliki aplikacije. Vsebuje napredne merilne modele, vključno s spodbujevalnim načinom z animacijo. 
 • Nova izdaja MESI ABPI MD: popolnoma nova različica našega prvega izdelka, ki je že desetletje vodilni v svojem segmentu.

Meritve

V letu 2022 so uporabniki sistema MESI mTABLET opravili več kot 1 milijon diagnostičnih meritev. V nadaljevanju so prikazane najpogosteje izvedene meritve in uporabljene aplikacije. Kot je razvidno, sta bili najpogosteje opravljeni meritvi snemanje EKG in merjenje gleženjskega indeksa.

V letu 2022 so se uporabniki v sistem MESI mTABLET prijavili več kot 225.000-krat. Naše naprave je v povprečju dnevno uporabljalo 21 % zdravstvenih delavcev, tedensko pa 50 %.

MESI mTABLET je zdravnikom pri skoraj 1,2 milijona pregledih pomagal pri zgodnjem odkrivanju bolezni ali stanja. Pri več kot 220.000 bolnikih so že na ravni osnovnega zdravstva odkrili določeno bolezen ali stanje, kar je zagotovilo boljše možnosti zdravljenja. Zdravniki, ki uporabljajo sistem MESI mTABLET, so za pridobitev drugega mnenja delili skoraj 42.000 meritev. S tem so bolnikom prihranili dneve morebitnega bolnišničnega bivanja in pripomogli k zgodnejšemu začetku zdravljenja.

Podatki študije iz leta 2020, v kateri so primerjali merjenje z Dopplerjevim ultrazvokom in avtomatizirano napravo ABPI, kažejo, da so meritve z napravo ABPI do 6-krat hitrejše. Preiskava z Dopplerjem traja 30 minut. Glede na to, da so uporabniki z napravo MESI mTABLET ABI lani pregledali skoraj 520.000 bolnikov, uporaba naprave prihrani ogromno časa bolnikom, še zlasti pa zdravstvenim delavcem.

Vrednosti gleženjskega indeksa < = 0,9 so bile izmerjene v 20 % omenjenih primerov. To pomeni, da smo na dan v povprečju pomagali odkriti več kot 400 bolnikov z visokim tveganjem za periferno arterijsko bolezen (PAB). Če rezultat meritve gleženjskega indeksa ni bil dovolj zanesljiv, so opravili še meritev indeksa palec-nadlaket, skupno 12.662-krat. V teh primerih je bilo pri merjenju indeksa palec-nadlaket 16 % nenormalnih rezultatov z vrednostmi < 0,7. Na splošno so bile vrednosti indeksa palec-nadlaket < 0,7 odkrite pri 46 % bolnikov.

Meritve SPIRO so bile opravljene 15.705-krat, pri čemer je 28 % primerov kazalo na nenormalna zdravstvena stanja, ki bi lahko pomenila okvaro, povzročeno z ventilatorjem, ali katero koli vrsto pljučnih bolezni.

Opravljenih je bilo tudi več kot 380.000 snemanj EKG. Samodejna interpretacija je nepravilnosti pokazala v 46 % primerov.

Krvni tlak (KT) je bil skupno izmerjen 684.571-krat. Pri več kot 40 % primerov so bile vrednosti sistoličnega ali diastoličnega tlaka > = 140/90, kar pomeni, da gre za bolnike z visokim tveganjem za hipertenzijo 1. stopnje.

Nove klinične študije

 • Začela se je opazovalna študija o uporabi naprav MESI mTABLET ABI in MESI mTABLET TBI pri sladkornih bolnikih, ki jo vodi dr. Mario D’Uva iz Latine v Italiji. Avtomatizirana tehnologija MESI bo med trajanjem študije pripomogla k odkrivanju bolnikov s PAB ne glede na njihove simptome z namenom izboljšanja dolgoročnih rezultatov zdravljenja.
 • Sistem MESI se je najbolje odrezal v študiji, opravljeni v okviru programa za odkrivanje anevrizme abdominalne aorte (AAA) v nacionalnem zdravstvenem sistemu Združenega kraljestva (NHS), in je zdaj prednostna rešitev za uporabo v širšem presejalnem programu populacije za PAB. Avtorji sistematičnega pregleda prihajajo z Univerze Leicester, univerzitetnih bolnišnic Leicester NHS Trust, Nacionalnega inštituta za zdravstvene raziskave (NIHR) in Centra za biomedicinske raziskave Leicester. 
 • V Združenem kraljestvu so začeli izvajati dve novi klinični študiji s sistemom MESI. V prvi preizkušajo veljavnost in zanesljivost avtomatiziranih meritev gleženjskega indeksa v ambulanti Hull Royal Infirmary. V drugi pa raziskujejo skrajšanje časa pregledov na kliniki za oskrbo ran po uvedbi pregledov pred začetkom zdravljenja, kjer uporabljajo sistem MESI.
 • Naprava MESI je bila uporabljena tudi v slovenski študiji, objavljeni konec leta 2022. V njej raziskujejo povezavo med serumskim cinkom (Zn), gleženjskim indeksom (indikator ateroskleroze) in smrtnostjo pri bolnikih na kronični hemodializi. Naprava MESI je bila uporabljena za merjenje gleženjskega indeksa pri udeležencih raziskave – bolnikih s končno ledvično odpovedjo (KLO) na hemodializi.

Drugi dosežki

 • V letu 2022 je bilo znova mogoče organizirati dogodke v živo in potovanja, zato smo lahko več časa preživeli s svojimi partnerji. Udeležili smo se več kot 20 partnerskih dogodkov po vsem svetu. Sodelovanje na dogodkih je za nas vedno dragocena poučna izkušnja, zato upamo, da se bodo ti trendi nadaljevali tudi letos.
 • Zaradi možnosti izvajanja dogodkov v živo smo končno lahko gostili našo 3. konferenco za partnerje. Osredotočala se je predvsem na napovedno oceno pacientovega stanja in je več kot 50 udeležencem z vsega sveta ponudila vpogled v naš prihodnji razvoj. 
 • Po dolgem času pandemičnih omejitev smo ponovno organizirali naše tradicionalne dogodke, razvojne dneve MESI ter prodajne dneve in teambuilding MESI, ki so bili še boljši in bolj navdihujoči kot kdaj koli prej.
 • Naša razvijalka programske opreme Tajda Bogovič je bila nominirana za Inženirko leta, prav tako pa je postala predsednica slovenske sekcije organizacije IEEE WiE. IEEE WiE (Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike – Ženske v inženirstvu) je globalna mreža članov in prostovoljcev organizacije IEEE, ki spodbuja delo inženirk in znanstvenic po vsem svetu.

Pogled v prihodnost

Naš najpomembnejši cilj v letu 2023 je nadaljnje ozaveščanje zdravstvene skupnosti o prednostih uporabe digitalnih orodij pri vsakodnevnem delu. Cilj rešitev, kot je sistem MESI mTABLET, je zmanjšati ukvarjanje s papirologijo s pomočjo samodejnega shranjevanja rezultatov v kartoteke bolnikov in omogočiti takojšnjo skupno rabo rezultatov meritev z namenom pridobitve drugega mnenja ali mnenja specialista. Elektronske kartoteke bolnikov so tudi preprosto dostopne in jih ni treba hraniti v papirnati obliki.

Na podlagi novih inovacij bomo nadaljevali z digitalizacijo ocene pacientovega stanja, da bo ta hitrejša in celovitejša. Pri uresničevanju naše celovite rešitve za napovedno oceno pacientovega stanja načrtujemo velike korake – s sprostitvijo vrednosti podatkov, ki bodo zdravnikom pomagali pri zgodnjem odkrivanju bolezni, napovedovanju njihovega pojava in razvoja ter prispevali k njihovemu uspešnemu zdravljenju. Načrtujemo tudi lansiranje diagnostičnega orodja z več parametri za uporabo v bolnišnicah.

Celotna ekipa MESI se veseli sodelovanja z vami v letu 2023. S skupnimi močmi lahko poskrbimo, da bo tudi to leto uspešno.