- 

Zdravstveni dom Piran, ki je v sredini oktobra 2020 uradno odprl svoja vrata, se zaradi široke ponudbe zdravstvenih storitev, opremljenosti prostorov in ekološke varčnosti prav gotovo uvršča med najmodernejše zdravstvene domove v Sloveniji.  

Marko Grdina, dipl. zn., ki v ZD Piran
Marko Grdina, dipl. zn., ki v ZD Piran

Sodoben zdravstveni kompleks, ki vključuje številne specialistične ambulante, kot so internistična ambulanta, ambulanta za diabetike, pulmološka ambulanta, sodoben urgentni center in center za krepitev zdravja, je opremljen s sodobno tehnologijo, ki sledi zahtevam sodobnega časa.

V začetku decembra smo jih obiskali in se pogovarjali z Markom Grdino, dipl. zn., ki v ZD Piran skrbi za nemoten potek dela medicinskih sester in je glavna pomoč direktorja. Predstavil nam je prednosti, ki jih nova zdravstvena ustanova, tudi s pomočjo inovativnih medicinskih pripomočkov, ponuja pacientom. Še posebej nas je zanimal nakup medicinske naprave MESI mTABLET z diagnostičnimi moduli MESI mTABLET EKG, SPO2, BP in ABI.

Študija primera – ZDRAVSTVENI DOM PIRAN

Marko Grdina je o razlogih, zakaj so svoje ambulante opremili z medicinskimi napravami MESI, povedal:

MESI mTABLET zaradi svoje preprostosti, uporabnosti in hitrosti ter možnosti izvajanja več preiskav hkrati omogoča našim zaposlenim kakovostnejšo obravnavo pacientov, zato bi ga svetoval tudi ostalim zdravstvenim ustanovam.

»Odločilna faktorja, zakaj smo izbrali MESI mTABLET, je prav njegova enostavnost ter možnost več aplikacij na eni napravi, ki omogočajo različne brezžične meritve. Namreč ZD Piran je digitaliziral prenašanje podatkov znotraj zdravstvenega doma, zato nam je zelo pomembno, da so vsi podatki elektronsko shranjeni in ponujajo enostaven vpogled v datoteko pacienta kadarkoli.«

»Pri pacientu lahko tako vso zgodovino podatkov enostavno pregledamo in se odločimo, kako ga primerno obravnavati. Velika prednost je tudi možnost beleženja stanj v slikovnem formatu, saj se rezultate lahko evidentira s fotografijami, kar je še posebej pomembno pri pacientih z diabetično nogo, ki jih je pri nas kar nekaj. MESI mTABLET zaseda tudi minimalno prostora in ga uporabljamo v internistični, diabetični ambulanti ter referenčnih ambulantah,« je še dodal.

MESI poenostavlja diagnostiko v ZD PIRAN

MESI mTABLET – celovita rešitev za moderno ordinacijo

MESI mTABLET ponudnikom zdravstvenih storitev in izvajalcem ponuja vrsto rešitev za zgodnjo diagnostiko, ki ustrezajo potrebam sodobne zdravstvene prakse. To je celovit sistem, ki združuje brezžične diagnostične module, kartoteke bolnikov in zdravstvene aplikacije. Med razvojnim postopkom so bile upoštevane posebnosti zdravstvenega okolja, kar je precej prispevalo k prenosljivosti in prilagodljivosti pripomočka. Sistem je preprost za uporabo in ga je mogoče brez napora vpeljati v katerokoli medicinsko okolje.

Z diagnostičnimi moduli EKG, SPO2, BP, ABI in TBI je MESI mTABLET prva certificirana medicinska naprava v obliki tablice, ki je posebej zasnovana za uporabo v medicinskih okoljih in omogoča merjenje EKG z 12 odvodi, določanje nasičenosti s kisikom v krvi ter merjenje hitrosti utripa, merjenje krvnega tlaka, gleženjskega indeksa in indeksa palec-nadlaket.

Preberite članek MESI mTABLET v vsakodnevni praksi tukaj.