We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
  1. Domov
  2. sl
  3. mesi v studiji ...

Sistem MESI se je najbolje odrezal v klinični študiji v okviru programa za odkrivanje anevrizme trebušne aorte (AAA) v nacionalnem zdravstvenem sistemu Združenega kraljestva (NHS)


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon
Avtorji sistematičnega pregleda: Watson EL, Patel B, Katsogridakis E, Pepper CJ, Messeder SJ, Saratzis A, Zubair M, Nicholls JK, Chung E, Bown MJ. Avtorji prihajajo z Univerze Leicester, univerzitetnih bolnišnic Leicester NHS Trust, Nacionalnega inštituta za zdravstvene raziskave (NIHR) in Centra za biomedicinske raziskave Leicester.

Sistem MESI so preučili v sistematičnem pregled naprav za samodejno in polsamodejno merjenje ABI ali TBI, ki so na voljo v Združenem kraljestvu, z vidika uporabnosti v programu za odkrivanje PAB. Naprave so primerjali na podlagi sistematičnega pregleda literature (diagnostična natančnost, občutljivost in specifičnost), kliničnega ovrednotenja s strani izvajalcev presejanja UK NHS AAA (nastavitev, prenašanje, preprostost uporabe, hitrost) in konference o soglasju. Sistem MESI se je najbolje odrezal v večini kategorij in je bil izbran kot prednostna rešitev za program odkrivanja PAB med prebivalstvom.

V tej objavi bomo podrobneje predstavili naslednja področja:

  • Izhodišča sistematičnega pregleda
  • Oblika sistematičnega pregleda
  • Ugotovitve sistematičnega pregleda

Izhodišča sistematičnega pregleda

Kardiovaskularna bolezen (KVB) je najpogostejši vzrok smrti v Angliji in prispeva k tretjini vseh smrti. [1]

V Angliji se moški po 65. letu lahko udeležijo presejanj NHS AAA (Nacionalni zdravstveni sistem – anevrizma trebušne aorte), ki se izvajajo lokalno v obliki Dopplerjevega ultrazvočnega pregleda. Udeležba je precej dobra – do 80 %. Moški, mlajši od 65 let, in ženske v to presejanje niso vključeni, saj je pri teh skupinah tveganje za anevrizmo trebušne aorte precej manjše [2].

Smernice Evropskega kardiološkega združenja (ESC) in Nacionalnega inštituta za kakovost v zdravstvu (NICE) priporočajo, da se prisotnost PAB ocenjuje z merjenjem gleženjskega indeksa (ABI). Ker se v okviru programa NHS AAA pregleda tako veliko število moških, bi bila vključitev odkrivanja PAB z ABI dobra rešitev za zgodnjo preventivo.

Samodejno presejanje ABI ima v primerjavi z zlatim standardom, tj. Dopplerjevim ultrazvočnim pregledom, prednost, saj je slednji precej zamuden. Poleg tega je zanj potrebno specialistično usposabljanje, saj v nasprotnem primeru pride do premajhne natančnosti in manj ustreznega zdravljenja.

Zasnovana je bila študija, s katero želijo ugotoviti, kateri sistem ABI ali TBI bi bil najprimernejši za uporabo v programu odkrivanja PAB v skupnosti. Sistem MESI se je najbolje odrezal v večini kategorij in je bil izbran kot dober kandidat za tovrstno odkrivanje.

Oblika sistematičnega pregleda

Sistematični pregled je del študije »Peripheral arterial disease, High blood pressure and Aneurysm Screening Trial« (PHAST, Preskušanje pri periferni arterijski bolezni, visokem krvnem tlaku in odkrivanju anevrizem), ki je prvi korak v sklopu večjega programa, ki ga podpira Nacionalni inštitut za raziskave v zdravstvu in oskrbi. Cilj pregleda je bil določiti sistem ABI/TBI, ki je najprimernejši za vključitev odkrivanja PAB v presejanje za AAA. Izbrani sistem se bo uporabljal v naslednjem delu raziskave PHAST, v katerem bodo preučili izvedljivosti odkrivanja PAB v skupnosti. (Ker presejanje za AAA zajema samo moške, je treba opozoriti, da se izvaja tudi pilotni program odkrivanja PAB za ženske, ki se vrednoti v sklopu raziskave PHAST.)

Avtorji sistematičnega pregleda prihajajo z Univerze Leicester, univerzitetnih bolnišnic Leicester NHS Trust, Nacionalnega inštituta za zdravstvene raziskave (NIHR) in Centra za biomedicinske raziskave Leicester. V pregledu so primerjali šest različnih samodejnih ali polsamodejnih sistemov ABI/TBI. Začetni pogoji za vključitev so bili razpoložljivost v Združenem kraljestvu, enostavno prenašanje (lahek, primeren za nošenje v eni torbi), cenovna dostopnost (manj kot 5.000 GBP) in oznaka CE.

Preučitev sistemov je potekala v več stopnjah. Prva stopnja je bil sistematičen pregled literature o diagnostični natančnosti, občutljivosti in specifičnosti prej omenjenih sistemov ABI/TBI v primerjavi z zlatim standardom.

Druga stopnja je bilo klinično vrednotenje teh sistemov s strani 39 izvajalcev presejanja za AAA s povprečno 6,5 leta izkušenj v programu odkrivanja. Sisteme so preskušali na živih prostovoljcih in ocenjevali z vprašalnikom o njihovi priročnosti (prenašanju, praktičnosti uporabe in interpretaciji podatkov).

Tretja stopnja je bila konferenca izvajalcev presejanja za AAA, vodij presejanja za AAA in raziskovalcev iz preskušanja PHAST, ki je bila namenjena doseganju skupinskega soglasja o najprimernejšem sistemu za odkrivanje PAB v skupnosti. Potekala je v obliki glasovanja, pri čemer so šest sistemov razvrstili od najboljšega do najslabšega.

Ugotovitve sistematičnega pregleda

Ugotovitve, predstavljene v razpravi, so bile naslednje:

Zaključili so, da je sistem MESI najboljši kandidat, saj je v sistematičnem pregledu prejel visoke ocene za natančnost, pri kliničnem vrednotenju pa je prav tako prejel visoke ocene za uporabnost, razumljivost rezultatov ter nastavitev in prenašanje. Izvajalci presejanja so dodali, da je lahek za prenašanje in da je izvedba testa najhitrejša in najpreprostejša.

Cilj pregleda je bil izbrati samodejno napravo za ABI ali TBI, ki bi se uporabljala v prihodnji študiji izvedljivosti o vključevanju odkrivanja PAB v obstoječe storitve odkrivanja AAA. Sistem MESI je prejel najvišjo skupno oceno, zato se bo uporabljal pri ugotavljanju, kako dodatna storitev odkrivanja PAB vpliva na stopnjo udeležbe. Zadnji del raziskave bo randomizirano nadzorovano preskušanje, s katerim bodo ocenjevali vpliv odkrivanja PAB na kardiovaskularno zdravje.