We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
 1. Domov
 2. sl
 3. moznosti uporab ...

Možnosti uporabe tablice MESI mTABLET v domovih za starejše občane v Nemčiji


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon
moznosti-uporabe-tablice-mesi-mtablet-v-domovih-za-starejse-obcane-v-nemciji

Kljub temu da ima Nemčija med evropskimi državami največ domov za starejše, največ ustrezne opreme za domove in zanesljiv sistem za črpanje finančnih sredstev zanje [1], se hkrati sooča z enakimi težavami kot druge razvite države – namreč s pomanjkanjem domov za starejše, kadrovsko podhranjenostjo in omejenim proračunom za zdravstveno nego [2].

Digitalizacija zdravstva na regionalni [6] in nacionalni ravni odpira prostor za nove rešitve, ki lajšajo to breme. Digitalne rešitve so namenjene optimiziranju toka informacij in pohitritvi diagnostičnega procesa. Med tovrstne inovativne rešitve spada sistem MESI mTABLET.

Glavna prednost tablice MESI mTABLET je možnost takojšnje brezžične izmenjave diagnostičnih izsledkov. Ob poslabšanju zdravstvenega stanja posameznika je mogoče diagnostične meritve nemudoma poslati v pregled splošnemu zdravniku in se tako celo izogniti obisku splošnega zdravnika ali premestitvi v bolnišnico. Vsestranski diagnostični sistem MESI mTABLET pomaga preprečiti razdrobljenost diagnostičnih podatkov – zaradi izvajanja posameznih diagnostičnih meritev na različnih lokacijah. S tem znižamo stroške in prihranimo čas domskemu osebju, zmanjšamo število izrednih obiskov splošnega zdravnika in pomagamo preprečiti potencialno preprečljive hospitalizacije (PPH).

Sistem ima torej številne prednosti za vse, ki so del zdravstvene nege v domovih za starejše v Nemčiji. Za domove za starejše manj potencialno preprečljivih hospitalizacij pomeni večji prihodek, saj oskrbovanci preživijo več noči v domu namesto v bolnišnici. Splošnim zdravnikom, negovalcem, medicinskim sestram in zdravstvenikom takojšnja izmenjava izsledkov prihrani čas in delo, obenem pa pomaga pri hitrejši diagnozi posameznika. Za zavarovalnice pomeni manjše število potencialno preprečljivih hospitalizacij manjše izdatke, zato lahko več prispevajo zdravstvenemu sistemu [2].

V tej objavi bomo podrobneje predstavili naslednja področja:

Statistični podatki domov za starejše kažejo priložnosti za rast

Statistični podatki v Nemčiji razkrivajo priložnosti in izzive na naslednjih področjih:

 • Nemčija ima najvišji delež starejšega prebivalstva v Evropi (21,1 %) [1].
 • Ima 13.500 domov za starejše s povprečno 70 posteljami na enoto, skupno torej 945.000 razpoložljivih postelj [1].
 • V obdobju od 2020 do 2035 bo število prebivalcev, starih najmanj 67 let, s 16 milijonov naraslo na 20 milijonov [3].
 • Leta 2020 je imela Nemčija 20.465 prebivalcev starih 100 let ali več, kar je več kot kadar koli prej tako v absolutnih številkah kot sorazmerno glede na celotno prebivalstvo [4].
 • Nemčija je glede koeficienta starostne odvisnosti (število oseb, starih 65 let in več, glede na celotno prebivalstvo, staro od 16 do 64 let) nekoliko nad evropskim povprečjem [1].
 • Leta 2018 se je obseg transakcij v sektorju domov za starejše občane povečal za 63 % na 1,76 milijarde evra v primerjavi z letom prej [1].
 • Tudi če delež starejših ostane nespremenjen, bo do leta 2030 treba zgraditi najmanj 230.000 novih ustanov za oskrbo starejših [2], poleg tega pa bo treba prenoviti in posodobiti obstoječe ustanove.
 • Z vidika zdravstvenega osebja se je Nemčija leta 2018 v EU uvrstila na tretje mesto s 1000 izvajalci zdravstvene nege na 100.000 prebivalcev [5]. Ne glede na to pa je sektor kadrovsko podhranjen in ta trend se bo nadaljeval.

Podatki torej razkrivajo kompleksno stanje, hkrati pa se izrisujejo možnosti za razvoj novih digitalnih rešitev. Telemedicina, elektronski zdravstveni zapis (EZZ) in nerazdrobljena diagnostika so namenjeni reševanju težav udeležencev procesa zdravstvene nege (domovi za ostarele, zdravstveni kader in zavarovalnice) in krepitvi njihove osrednje motivacije.

Osrednja motivacija udeležencev v procesu

Med največjimi težavami zdravstvene nege v domovih za starejše po vsem svetu je število hospitalizacij, ki bi jih bilo mogoče preprečiti (PPH). Ameriške davkoplačevalce hospitalizacije stanovalcev v dolgotrajni oskrbi namreč stanejo 11.000 dolarjev za vsak sprejem v bolnišnico. Po ocenah bi bilo mogoče kar 35 % vseh hospitalizacij stanovalcev domov za starejše v ZDA preprečiti [7].

Zmanjšanje preprečljivih hospitalizacij stanovalcev domov za starejše lahko pomaga:

 • zmanjšati obseg nepotrebnega zdravstvenega dela in prevozov,
 • prihraniti čas osebju v domovih za starejše zaradi zmanjšanja nepotrebne logistike prevozov,
 • zaščititi na stotisoče stanovalcev domov za starejše pred bolnišničnimi okužbami,
 • preprečiti psihično obremenitev stanovalcev in njihovih svojcev,
 • prihraniti milijarde. [7]

Oglejmo si, kako lahko tablica MESI mTABLET krepi osrednjo motivacijo posameznega udeleženca procesa in mu pomaga pri vsakodnevnem delu. Več lahko izveste v videu, ki ga je pripravil dr. Sebastian Winkler.

Digitalna optimizacija – prednosti za splošne zdravnike

Domovi za starejše v Nemčiji imajo zaposlene negovalce in medicinske sestre oz. zdravstvenike, nimajo pa splošnih zdravnikov. Ti domove za starejše obiskujejo iz zunanjih ordinacij ali pa stanovalce vozijo k njim.

il-potenziale-del-mesi-mtablet-allinterno-delle-case-di-riposo-lesempio-della-germania

Tablica MESI mTABLET omogoča izvajanje več diagnostičnih meritev z eno napravo. Največja prednost tablice je, da pri meritvah ni potrebna navzočnost splošnega zdravnika. Opravijo jih lahko medicinske sestre in jih takoj pošljejo v skupno rabo s splošnim zdravnikom, ki izdela telemedicinsko oceno. To ima naslednje prednosti za zdravstveno in negovalno osebje:

 • izogibanje preprečljivim hospitalizacijam (PPH),
 • manj nujnih obiskov splošnega zdravnika v domu za starejše,
 • manj logistike in prevozov na zunanje lokacije (ordinacije splošnih zdravnikov, bolnišnice) za diagnostične preglede,
 • boljša kakovost življenja stanovalcev domov za starejše.

Tablica MESI mTABLET omogoča redne ocene zdravstvenega stanja stanovalcev v domu za starejše, pri čemer je motivacija za osebje naslednja:

 • manj rednih prevozov na zunanje lokacije (denimo v ordinacije splošnih zdravnikov za EKG),
 • zgodnejše odkrivanje poslabšanja zdravstvenega stanja in možnost hitrejšega ukrepanja.

Za splošne zdravnike v Nemčiji je lahko motivacija tudi finančna , saj dobijo stroške telemedicinskega usklajevanja z osebjem v domu za starejše povrnjene. Enako velja za izvedbo EKG-ja med obiski v domovih za starejše.

Digitalna optimizacija – prednosti za domove za starejše

Finančna motivacija pri nujni telemedicinski oceni

Kot smo omenili, je ena največjih prednosti telemedicinske ocene zmanjšanje preprečljivih hospitalizacij. Če je oskrbovanec doma za starejše v Nemčiji po nepotrebnem hospitaliziran, to za dom ne pomeni nujno izpada sredstev zaradi izgubljenih nočitev. Znižanje plačila za 25 % začne veljati šele po štirih nočitvah.

Toda PPH lahko privedejo do bolnišnične okužbe stanovalca, ki jim lahko sledijo nadaljnje rehospitalizacije. Prav tako obstaja nevarnost, da se okužijo drugi stanovalci v domu. Temu se je treba na vsak način poskusiti izogniti, saj lahko množične hospitalizacije pomenijo večjo izgubo prihodka.

Finančna motivacija v okviru redne zdravstvene ocene

V zvezi z rednimi ocenami zdravstvenega stanja s tablico mESI mTABLET velja razmisliti o plačilu glede na uporabo (»pay per use«) ali v sklopu premijskega samoplačniškega paketa.

Organizacijska motivacija

V prid uporabe tablice govori tudi zmanjšanje delovne obremenitve osebja v domu za starejše zaradi manj logistike, povezane s prevozom stanovalcev na zunanje lokacije, zaradi česar delovni proces za osebje v domu in splošne zdravnike, ki ga obiščejo, poteka gladko. Tablica MESI mTABLET pomaga osebju pri odločanju, ali sta obisk zdravnika oz. hospitalizacija resnično potrebna.

Digitalna optimizacija – prednosti za zavarovalnice

Zdravstvene zavarovalnice, ki imajo pred očmi smotrnost stroškov, so pomembno gonilo digitalizacije zdravstva v Nemčiji in drugod po svetu. Dolgoročno zmanjšanje števila preprečljivih hospitalizacij lahko privede do znatnih prihrankov v okviru bolnišničnih nočitev. Tablica MESI mTABLET bi lahko bila zanimiva za zavarovalnice – tako z vidika odziva na akutne zdravstvene krize kot izvajanja rednih ocen zdravstvenega stanja stanovalcev domov za starejše.

Preučevanje priložnosti za tablico MESI mTABLET po svetu

Samo v EU je 48.500 domov za starejše s povprečno 70 posteljami, kar skupno pomeni 3,4 milijona razpoložljivih postelj [2]. A celo v Nemčiji, ki na področju domov za starejše velja za najbolj razvito [1], lahko opazimo, da je trg še premalo izkoriščen. Skupni tržni potencial EU, ki znaša več kot 200 milijonov evrov, nas navdaja z optimizmom in spodbuja k prizadevanjem v tej smeri [2].

MESI mTABLET BP in SPO2 modul

Če povzamemo: tablica MESI mTABLET izjemno pripomore k digitalizaciji domov za starejše na področju diagnostike. Njene prednosti:

 • Takojšnja digitalna izmenjava rezultatov. Izsledke diagnostičnih pregledov je mogoče takoj posredovati splošnemu zdravniku ali bolnišnici po elektronski pošti, zato lahko pozabimo na pošiljanje po faksu ali telefonsko usklajevanje, kar prihrani čas in olajša proces komunikacije [8]
 • Osnovna diagnostika na eni napravi (EKG, krvni tlak, SpO2, spirometrija, ABI in TBI). Omogoča strokovno utemeljene odločitve o tem, ali je hospitalizacija res potrebna; izognemo se lahko prevozu v bolnišnico ali k splošnemu zdravniku samo za določen diagnostični postopek (npr. EKG).
 • Tablica MESI mTABLET lahko odločilno pripomore k doseganju nacionalnih in regionalnih ciljev v zvezi z digitalizacijo zdravstva.