We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
 1. Domov
 2. sl
 3. natancna spirom ...

Natančna spirometrija


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon

Spirometrija je temeljna preiskava pljučne funkcije, ki bi jo morali v svoji ordinaciji izvajati vsi splošni zdravniki. Zagotavlja objektivne informacije za spremljanje zdravja pljuč in diagnozo pljučnih stanj [1] ter je uporabna tako v osnovnem zdravstvu kot pulmologiji. V nadaljevanju bomo predstavili temeljne spirometrijske meritve in njihove opredelitve, parametre, ki jih je mogoče izračunati na njihovi podlagi, ter priporočene referenčne vrednosti za interpretacijo rezultatov. Vse to je predpogoj za natančno spirometrijo.

Spirometrija s pomočjo digitalne tehnologije vstopa v novo dobo, saj postopek postaja časovno učinkovitejši in prijaznejši do uporabnikov – ne samo do bolnikov, temveč tudi tistih, ki izvajajo preiskavo in interpretirajo rezultate. MESI mTABLET ponuja rešitve na področju digitalne spirometrije za zdravstvene delavce, ki bolnike obiskujejo na domu (FEV6: Hitra spirometrija), splošne zdravnike v ambulantah (Spiro: Primarna spirometrija) in specialiste pulmologe (Spiro+: Napredna spirometrija).

MESI-mTABLET-SPIRO

V tem blogu boste izvedeli več o naslednjih temah:

Spirometrijske meritve in izračunani parametri

Spirometrijske meritve segajo od osnovnih do naprednih, odvisno od vrste merilne naprave za spirometrijo in področja uporabe (primarna ali sekundarna raven zdravstva).

Osnovne meritve in parametri

Osnovna spirometrijska meritev FEV6 in parametri, ki se izračunajo na njeni podlagi, se uporabljajo za osnovno ocenjevanje stanja pljuč, na primer pri obiskih medicinske sestre na domu. Pri opazovanju pljučne funkcije bolnika se spremlja zgolj izdih, zato se na grafu prikaže samo ta del, ne pa tudi vdih.

Pri meritvi FEV6 je v ospredju hitrost spirometrijskega pregleda. Bolniku zato ni treba tako dolgo izvajati manevra (tj. izdihovanje in vdihovanje po navodilih medicinske sestre ali zdravnika); celoten manever FVC lahko traja do 15 sekund, meritev FEV6 pa zgolj 6 sekund. Postopek je hitrejši in zato lažji za bolnika. Oglejmo si, kaj zajema meritev FEV6 in katere parametre lahko pokaže.

Osnovna meritev

FEV6 (forsirani izdihani volumen v šestih sekundah): izraža količino forsirane vitalne kapacitete (FVC – največja količina zraka pri silovitem izdihu iz popolnoma napolnjenih pljuč), ki jo oseba izdihne v šestih sekundah. Meri se v litrih BTPS. Pri zdravi osebi sta vrednosti FVC in FEV6 približno enaki. [1]

Parametri

 • PEF (največji ekspiracijski pretok): največja hitrost izdiha (v l/min) med izvajanjem forsiranega manevra.
 • FEV1 (forsirani izdihani volumen v eni sekundi): največji volumen FVC, ki ga oseba izdihne v prvi sekundi forsiranega izdiha. Meri se v litrih BTPS.
 • FEV1/FEV6: to razmerje je poenostavljena alternativa indeksu Tiffeneau-Pinelli (razmerje FEV1/FVC). Običajno se izraža v odstotkih. [1]
 • FEV6

Meritve in parametri za uporabo v osnovnem zdravstvu

Pri opazovanju pljučne funkcije bolnika se tudi v tem primeru spremlja zgolj izdih. Na tej ravni se spirometrija pogosto uporablja za spremljanje astme: izvajajo se meritve pred uporabo zdravila in po njej. Ta test, ki se imenuje bronhodilatacija, se najprej izvede, preden astmatik uporabi bronhodilatatorni inhalator ali nebulator za širitev pljuč in nato še enkrat po tem.

Meritve v osnovnem zdravstvu

 • FEVC (forsirana ekspiracijska vitalna kapaciteta): ta test od bolnika zahteva popoln forsirani izdih, ki ne traja zgolj 6 sekund kot pri meritvi FEV6. Bolnika spodbujamo k čim daljšemu izdihu.
 • VC (vitalna kapaciteta): v primerjavi z meritvijo FEVC gre tukaj za merjenje največje količine zraka, ki ga oseba počasi izdihuje iz popolnoma napolnjenih pljuč (po globokem vdihu).
 • Merjenje pred uporabo zdravila in po njej

Parametri

 • FEV0.5: forsirani izdihani volumen pri 0,5 sekunde forsiranega izdiha (običajno se uporablja pri otrocih).
 • FEV25: forsirani izdihani volumen pri 25 % izdiha.
 • FEV25–75: forsirani izdihani volumen med 25 % in 75 % izdiha.
 • FEF50: forsirani ekspiracijski pretok ali pretok sredi izdiha pri 50 % FVC.
 • FEF75: forsirani ekspiracijski pretok ali pretok sredi izdiha pri 75 % FVC.
 • FET (čas forsiranega izdiha): skupna količina časa, ki ga bolnik potrebuje za izdih FVC.
 • VEXT (ekstrapolirani volumen): ekstrapolirani volumen izdihanega zraka, ki je zunaj tangente na krivulji pretok/volumen. Glede na smernice ATS/ERS služi kot merilo oklevanja (če presega 5 %, je bil izdih prepočasen). [1]
 • FEV1/FVC: indeks Tiffeneau-Pinelli, ki se običajno izraža v odstotkih.
 • FEVC
 • VC
 • FEV1/FEV6
 • FEV1/VC

Meritve in parametri za uporabo v pulmologiji

Pri specialističnem pulmološkem pregledu je treba pridobiti kompleksnejše informacije, vključno s podatki o izdihu in vzdihu pri opazovanju pljučne funkcije (celovita spirometrija). To se izvaja na osnovi t. i. tehnologije zaprte zanke, ki bolniku omogoča tako vdihovanje kot izdihovanje z ustnikom v ustih, namesto prostega vdiha in nato izdiha v ustnik. To omogoča mnogo več meritev in izračunov parametrov.

Meritve v pulmologiji

 • FVC (forsirana vitalna kapaciteta): največji volumen zraka, ki ga lahko oseba izdihne z največjo silo. Meri se v litrih BTPS.
 • FIVC (forsirana inspiracijska vitalna kapaciteta): skupni vdihani volumen po izvedbi ekspiracijske meritve FVC in ponovnem popolnem vdihu.
 • TV (dihalni volumen): količina zraka, ki se giba med vdihovanjem in izdihovanjem, medtem ko bolnik počiva. Kaže na razporeditev zraka v pljučih.
 • SVC (počasna vitalna kapaciteta): volumen zraka, ki ga oseba izdiha pri neforsiranem manevru (počasno dihanje). Podobno kot VC, vendar je ta meritev naprednejša.
 • FEVC
 • VC

Parametri

 • PIF (največji inspiracijski pretok): največja hitrost vdiha.
 • FIVC
 • SVC
 • IVC (inspiracijska vitalna kapaciteta): največja količina zraka, ki ga lahko bolnik vdihne po popolnem izdihu.
 • IC (inspiracijska kapaciteta): največja količina zraka, ki ga je mogoče vdihniti.
 • EC (ekspiracijska kapaciteta): največja količina zraka, ki ga je mogoče izdihniti.
 • IRV (inspiracijski rezervni volumen): razlika med maksimalnim vdihom in dihanjem v mirovanju.
 • ERV (ekspiracijski rezervni volumen): razlika med maksimalnim izdihom in dihanjem v mirovanju.
 • FR (funkcionalna rezidualna kapaciteta): volumen zraka, ki ostane v pljučih na koncu pasivnega izdiha.

Priporočeni napovedni modeli

Nobenega rezultata spirometrije ni mogoče interpretirati brez poznavanja napovednega modela. Napovedni modeli so referenčne vrednosti, ki predstavljajo območje, znotraj katerega oseba velja za zdravo, skladno s smernicami, ki veljajo v določeni državi. Obstaja pet različnih napovednih modelov Global Lung Initiative (GLI), ki se uveljavljajo kot standard, vendar se še vedno uporabljajo tudi nekateri drugi. Temeljijo na starosti, spolu, višini in etnični pripadnosti.

Vloga digitalne tehnologije v spirometriji

Na voljo so številne merilne naprave za spirometrijo, ki so zelo raznovrstne – od preprostih do velikih, kompleksnih naprav, namenjenih celoviti oceni pljučnih težav.

Pojav digitalne tehnologije je omogočil številne prednosti na področju diagnostičnih meritev, vključno s spirometrijo. MESI mTABLET SPIRO je digitalni diagnostični modul za spirometrijo, ki je koristen za uporabo na vseh ravneh zdravstva:

 • Samodejna kalibracija
 • Samodejno zaznavanje diha in zaključka manevra
 • Diagnostična enota podpira standardne meritve. Napaja se z baterijo in je brezžično povezana z glavno diagnostično enoto – MESI mTABLET. Celoten sistem je prenosen in se lahko po potrebi spravi v ročno torbo ali voziček.
 • Naš sistem za upravljanje in skupno rabo EZZ, ki se imenuje MESI mRECORDS, omogoča samodejno nalaganje rezultatov spirometrijskih meritev v bolnikov EZZ, enostavno brskanje ter preprosto izmenjavo podatkov in rezultatov spirometrije z drugimi zdravstvenimi delavci, tudi če niso uporabniki sistema MESI mTABLET.
 • Podpira številne napovedne modele, ki jih lahko preprosto izberete s seznama. Naročite lahko tudi napovedne modele po meri.

Podjetje MESI na področju spirometrije ponuja tri različne rešitve.

Hitra spirometrija (FEV6)

Hitra spirometrija, ki ponuja osnovne spirometrijske meritve, je popolna rešitev za obiske na domu. Ponuja izboljšan prikaz krivulj pretok/volumen in različnih parametrov s samodejno analizo:

 • Način merjenja FEV6
 • Parametri, ki se izračunajo: PEF, FEV1, FEV6, razmerje FEV1/FEV6
 • Osnovna analiza MESI mRECORDS
Quick spirometry FEV6

Hitra spirometrija je na voljo kot aplikacija po nakupu diagnostičnega modula MESI mTABLET SPIRO, ki vključuje Primarno spirometrijo – celovit paket spirometrije za uporabo v osnovnem zdravstvu.

Primarna spirometrija (Spiro)

Ta diagnostični merilni pripomoček ustreza vsem potrebam za uporabo spirometrije v osnovnem zdravstvu:

 • Način merjenja FEVC in VC
 • Parametri, ki se izračunajo: FEV0.5, FEVC, FEV25, FEF50, FEF75, FEV25–75, FET, VEXT, VC, FEV1/FEV6, FEV1/FVC, FEV1/VC
 • Faza pred uporabo zdravila in po njej (bronhodilatator – test za astmo)
 • Izboljšan graf preteklih meritev z MESI mRECORDS

Napredna spirometrija (Spiro+)

Najbolj vsestranski digitalni spirometer za specialiste.

Napredna spirometrija je na voljo kot aplikacija po nakupu diagnostičnega modula MESI mTABLET SPIRO, ki vključuje Primarno spirometrijo – celovit paket spirometrije za uporabo v osnovnem zdravstvu.

 • Šest načinov merjenja (FVC, FEVC, VC; kmalu tudi: FIVC, TV, SVC)
 • Parametri, ki se izračunajo: PIF, FIVC, SVC, IVC, IC, EC, IRV, ERV, TV, FR
 • Graf volumen/čas + graf VT6
 • Izboljšan pregled rezultatov s tremi najboljšimi krivuljami
 • Kombinacije manevrov (FVC in VC ali FEVC in VC)
 • Vsi parametri na enem zaslonu z aktualnimi spremembami vrednosti
 • Navodila na zaslonu
 • Kazalniki meril (zelena kljukica pri uspešnem manevru)
 • Izboljšan graf preteklih meritev z MESI mRECORDS: pregled zgodovine večkratnih meritev
 • Spodbujevalni način z animacijo

MESI mTABLET SPIRO je vsestranski pripomoček, ki splošnim zdravnikom in pulmologom omogoča celovito oceno pacientovega zdravja, ki presega zgolj diagnosticiranje morebitnih pljučnih težav.

Stopite v stik z nami!