We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
  1. Domov
  2. sl
  3. podrobnosti o m ...

Podrobnosti o merjenju gleženjskega indeksa na različnih področjih


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon

Merjenje gleženjskega indeksa je pogosto prezrto, čeprav je ena najpomembnejših meritev, ki se uporabljajo od primarne nege dalje. Preberite več podrobnosti o vlogi gleženjskega indeksa na različnih zdravstvenih področjih in o tem, zakaj je pravočasno merjenje tako pomembno.

Podrobnosti-o-merjenju-glezenjskega-indeksa-na-razlicnih-podrocjih

Področja uporabe – gleženjski indeks

Vaskularna kirurgija

Merjenja gleženjskega indeksa prispevajo k ugotavljanju pravilnih indikacij za kirurško zdravljenje in so obvezna pri spremljanju bolnikov po kirurškem zdravljenju.

Nizek gleženjski indeks, izmerjen pri bolniku brez simptomov, ima napovednovrednost za oboperacijske poškodbe miokarda pri bolnikih, pri katerih se izvaja kirurški poseg na žilah. Te poškodbe stopnjujejo dejavnike tveganja, vključene v konvencionalne kazalnike srčnih tveganj.

PREBERITE TUDI NASLEDNJE ČLANKE:

Goodney  PP, Tarulli  M, Faerber  AE, Schanzer  A, Zwolak  RM.  Fifteen-year trends in lower limb amputation, revascularization, and preventive measures among Medicare patients.  JAMA Surg. 2015;150(1):84-86.

W.-J. Flu, J.-P. van Kuijk, M.T. Vouˆte, R. Kuiper, H.J.M. Verhagen, J.J. Bax, D. Poldermans. Asymptomatic Low Ankle-Brachial Index in Vascular Surgery Patients: A Predictor of Perioperative Myocardial Damage. European Journal of Vascular & Endovascular Srugery, 2010

Elizabeth M. Mahoney, ScD; Kaijun Wang, MS, PhD, ET AL, Vascular hospitalization rates and costs in patients with Peripheral Artery Disease in the United States, Circulation, November, 2010


Splošno zdravstvo

Obstaja jasna potreba po širjenju ozaveščenosti o pomembnosti zgodnje diagnoze in zdravljenja PAB v skladu s smernicami Širša ozaveščenost lahko spodbudi zgodnejšo uvedbo in optimizacijo strategij za sekundarno preprečevanje z namenom obvladovanja tveganja za neželene izide na okončinah pri bolnikih.

Zdravniki, ki izvajajo osnovno zdravstveno varstvo, imajo ključno vlogo v zdravstvenem sistemu za izboljšanje standarda oskrbe bolnikov s PAB. To izboljšanje je mogoče doseči, če zdravniki upoštevajo smernice in izvajajo merjenja gleženjskega indeksa pri vseh bolnikih v skupini s kardiovaskularnim tveganjem, ne glede na prisotnost simptomov.

PREBERITE TUDI NASLEDNJE ČLANKE:

New 2017 ESC Guidelines on PAD

Association of Ankle-Brachial Indices With Limb Revascularization or Amputation in Patients With Peripheral Artery Disease Homam Moussa Pacha, MD1; Vishnu P. Mallipeddi, MBBS1; Naveed Afzal, PhD2; et al, October 17, 2018.

Jill J. F. Belch, MD; Eric J. Topol, MD; Giancarlo Agnelli, MD; et al, Critical issues in Peripheral Arterial Disease detection and management, Arch Intern Med. 2003

C. Diehm, H. Darius, et al, Prognostic value of a low post-exercise Ankle-Brachial Index as assessed by primary care physicians, Atherosclerosis 2011

H. van Langen, J. van Grup, et al, Interobserver variability of Ankle–Brachial Index measurements at rest and post exercise in patients with intermittent claudication, Vascular Medicine, 2009

MEDNARODNE SMERNICE:


2016 AHA/ACC Guideline on the Management of Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease

2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS)

TASC II  Inter-society consensus for the management of PAD


Kardiologija

Glede na nove smernice Evropskega združenja za kardiologijo iz leta 2017 (2017 ESC Guidelines), sprejete v sodelovanju z Evropskim združenjem za vaskularno kirurgijo (European Society for Vascular Surgery, ESVS), v zvezi z odkrivanjem in zdravljenjem periferne arterijske bolezni, je »izjemno pomembno, da je vsak kardiolog pozoren na diagnozo in obravnavo bolnikov s PAB …«.

Gleženjski indeks je preprosta, neinvazivna in cenovno ugodna metoda, ki se uporablja za diagnosticiranje periferne arterijske bolezni (PAB) in s katero se lahko identificira posameznike, pri katerih obstaja tveganje za kardiovaskularno bolezen v drugih arterijah v telesu, zlasti koronarnih in karotidnih arterijah. 

PREBERITE TUDI NASLEDNJE ČLANKE:

Ankle-brachial index combined with Framingham risk score to predict cardiovascular events and mortality: a meta-analysis, JAMA, 2008

De Oliveira, Dinaldo Cavalcanti et al., Association Between Ankle-Brachial Index and Coronary Lesions Assessed by Coronary Angiography. Cardiology research vol. 6,1 (2015): 216-220. doi:10.14740/cr376w

MEDNARODNE SMERNICE:

2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS)


Dermatologija, kompresijska terapija in oskrba kroničnih ran

Gleženjski indeks je ključna meritev v okviru oskrbe kroničnih ran in kompresijske terapije.

Merjenje gleženjskega indeksa je treba izvajati zaradi naslednjih razlogov:

  • določanja zadostnega pretoka krvi v arterijah pred kompresijsko terapijo,
  • izključitve PAB/PAOB pri rani na spodnji okončini,
  • ocene potenciala celjenja rane,
  • ocene izida zdravljenja,
  • določanja varne ravni kompresije.

PREBERITE TUDI NASLEDNJE ČLANKE:

Fletcher J. Et al, Wounds UK. Best Practice Statement: Ankle brachial pressure index (ABPI) in practice. London: Wounds UK, 2019

Worldwidewounds.com. (2017). Doppler assessment and ABPI: Interpretation in the management of leg ulceration.

Ankle Brachial Index. (2012). Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, 39, pp.S21-S29.

Compression for Primary Prevention, Treatment, and Prevention of Recurrence of Venous Leg Ulcers: An Evidence-and Consensus-Based Algorithm for Care Across the Continuum, Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 2016

Nefrologija

Bolezen ledvic je neodvisen dejavnik tveganja za razvoj PAB. Številne študije kažejo, da je slabo delovanje ledvic dejavnik pri stopnjevanju števila kardiovaskularnih dogodkov in smrtnosti. Glede na smernice ameriške pobude KDOQI je treba vse bolnike oceniti glede PAB v času dialize. Med bolniki s KLB imajo tisti z nizkim gleženjskim indeksom višjo stopnjo kardiovaskularnih dogodkov in smrtnosti, bolezen pa pri teh bolnikih napreduje hitreje kot pri bolnikih brez bolezni ledvic.

PREBERITE TUDI NASLEDNJE ČLANKE:

Chronic Kidney disease and blocked arteries? 

DeLoach, S. and Mohler, E. (2007). Peripheral Arterial Disease: A Guide for Nephrologists. Clinical Journal of the American Society of Nephrology

Meng-Chuan Liu, Yen-Wei Lee, Po-Tseng Lee et al, Ankle-Brachial Index Is a Powerful Predictor of Renal Outcome and Cardiovascular Events in Patients with Chronic Kidney Disease, Scientific World Journal. 2012; 2012: 238494. Published online 2012, Jan 4th

MEDNARODNE SMERNICE:

K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Cardiovascular Disease in Dialysis Patients


Angiologija

Gleženjski indeks se uporablja kot presejalno orodje za določanje morebitne prisotnosti periferne arterijske bolezni (PAB) in kot takšno nakazuje nadaljnjo obravnavo. Uporaben je zlasti pri postoperativni negi revaskulariziranih bolnikov. 

MEDNARODNE SMERNICE:

2016 AHA/ACC Guideline on the Management of Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease

2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS)

TASC II  Inter-society consensus for the management of PAD


Diabetologija

Čeprav je PAB zelo pogosta pri bolnikih s sladkorno boleznijo, je pri tej vrsti populacije premalokrat prepoznana. Diagnosticiranje je pogosto oteženo, če je sladkorna bolezen povezana s periferno nevropatijo (stanjem, ki povzroča odrevenelost stopal), ki lahko prikrije bolečino ter poveča pogostost ran, razjed in amputacij pri sladkornih bolnikih.

Sladkorna bolezen poveča tveganje za periferno arterijsko bolezen v spodnjih okončinah za 2- do 4-krat in je prisotna pri 12–20 % bolnikov s PAB v spodnjih okončinah, zato je treba gleženjski indeks vedno izvajati kot prvo meritev pri bolnikih s sladkorno boleznijo, čemur naj sledi meritev indeksa palec-nadlaket.

PREBERITE TUDI NASLEDNJE ČLANKE:

IWGDF guidance on the diagnosis, prognosis and management of peripheral artery disease in patients with foot ulcers in diabetes

X. Jin, J. Ma, Y. Shen, An Analysis of the Relationship Between Ankle–Brachial Index and Estimated Glomerular Filtration Rate in Type 2 Diabetes

MEDNARODNE SMERNICE:

2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS)


Nevrologija

Merjenja gleženjskega indeksa so bistvenega pomena pri diferencialni diagnozi bolečine v spodnjih okončinah. Poleg tega lahko ponavljajoča se ishemija, povezana s PAB, povzroči prekinitev oživčenja mišic, ki je lahko eden od mehanizmov, odgovornih za zmanjšano uspešnost teh bolnikov med napori.

PREBERITE TUDI NASLEDNJE ČLANKE:

 J. D. England, J. G. Regensteiner, S. P. Ringel, M. R. Carry, W. R. Hiatt, Muscle denervation in Peripheral Arterial Disease, Neurology,  1992

Heidrich, Hermann, Concomitant neurological and orthopaedic diseases in the presence of peripheral arterial disease: A prospective study. VASA, 2013