We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
MESI logo
 1. Domov
 2. sl
 3. pozitiven vpliv ...

Pozitiven vpliv protokolov za ocenjevanje stanja na izide bolnikov


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon
pozitiven-vpliv-protokolov-za-ocenjevanje-stanja-na-izide-bolnikov

Izzivi, kot je dolgotrajni COVID, zahtevajo rešitve za časovno učinkovito in celostno spremljanje bolnikov.

Protokoli za ocenjevanje stanja bolnikov in kontrolni seznami pomembno koristijo bolnikom zaradi standardizacije postopka ocenjevanja stanja bolnikov, ki zagotavlja, da vsi bolniki prejmejo enako zdravstveno oskrbo, ne glede na to, kdo izvaja oceno stanja. Dokazano je, da uporaba kontrolnih seznamov in protokolov izboljšuje izide bolnikov, zato se njihovo uporabo močno spodbuja. Izvajanje protokolov in smernic zaradi organizacijske strukture izvajalcev zdravstvenih storitev ali pomanjkanja ustreznih orodij za številne zdravstvene ustanove kljub temu predstavlja velik izziv.

Zdravniki običajno že vnaprej oblikujejo protokole, da svojim bolnikom zagotovijo ustrezno oskrbo in zdravljenje. To delo prihrani veliko časa tako izvajalcu zdravstvene oskrbe kot bolniku. Vnaprej določeni protokoli lahko zdravnikom prihranijo do 30 minut na dan, kar jim omogoča, da ta čas porabijo za druge aktivnosti. Pomembno je, da protokoli klinične oskrbe zagotavljajo jasno revizijsko sled, s pomočjo katere lahko hitro opazimo kar koli neobičajnega in kakršno koli odstopanje pri izvajanju oskrbe, ter omogočajo sproten vpogled v področja, na katerih so potrebne izboljšave. Vsi ti podatki se lahko nato posredujejo nadzornim osebam.

Podatki informacijskega centra za zdravstveno in socialno varstvo kažejo, da je Nacionalna zdravstvena služba Združenega kraljestva (NHS) lani več kot milijardo funtov namenila izplačilom poravnav z bolniki in njihovimi svojci zaradi odškodninskih zahtevkov zaradi malomarnosti. Število vlagateljev zahtevkov se je od leta 2008 povečalo za 80 %. Z upoštevanjem ustreznega kliničnega pristopa in vzpostavitvijo pravilnega sistema ocenjevanja bi mnoge lahko preprečili. Protokoli so koristni tudi za bolnike, saj lahko izboljšajo njihovo izkušnjo z možnostjo vključitve v sooblikovanje lastnega načrta oskrbe. 

Nasveti za pripravo uporabnega protokola

Dober protokol temeljito in natančno opisuje, kaj je treba storiti. Zdravstvenega delavca po korakih vodi skozi postopek. Doslednost pri izvajanju protokola je ključnega pomena, zlasti če bolnik potrebuje nadaljnje spremljanje, pri katerem so natančni, ponovljivi rezultati obvezni. Pri razvijanju najosnovnejših protokolov in smernic je priporočljivo sodelovanje celotne ekipe.

Vendar pa je priprava protokolov zahtevna. Pri pripravi varnih protokolov mora sodelovati več zdravstvenih strokovnjakov, protokole pa je treba tudi večkrat pregledati in vsako leto posodobiti. S tem zagotovimo, da protokoli upoštevajo trenutne smernice ali najboljše prakse in natančno odražajo trenutno izvedeni postopek. Najbolje je, da so arhivirani protokoli na voljo v zaščiteni obliki, da se zmanjša možnost nedovoljenih sprememb. Kot omenjeno, je protokol ustanove pisni zapis predvidene oskrbe bolnika in je lahko pomemben del dokumentacije pri kakršnih koli odškodninskih zahtevkih zaradi malomarnosti. 

Zakaj MESI-jeva aplikacija Protocol? 

Uporaba MESI-jeve aplikacije Protocol zdravstvenim ustanovam omogoča preprosto pripravo in izvajanje protokolov za ocenjevanje stanja bolnikov v celotni organizaciji. Spodaj je seznam prednosti, ki jih aplikacija Protocol ponuja svojim uporabnikom:

1. Priprava protokola:

 • na voljo so različne vrste meritev,
 • intuitiven vmesnik,
 • preprosto urejanje obrazcev protokola,
 • upravni nadzor nad protokoli (zaščita pred nedovoljenimi spremembami).

2. Izvajanje protokola:

 • podrobna navodila po korakih,
 • izvajanje meritev neposredno znotraj protokola,
 • možnost preskakovanja posameznih korakov.

3. Pregled protokola:

 • pregledno pregledovanje meritev,
 • vse meritve in drugi parametri se samodejno shranijo v bolnikovo kartoteko (MESI mRECORDS),
 • možnost shranjevanja, skupne rabe ali tiskanja poročila o meritvah.

Kako jo uporabljati?

Oglejte si spodnje videoposnetke in se prepričajte, kako intuitivna je uporaba aplikacije MESI Protocol! 

Video 1: Priprava novega protokola z MESI mRECORDS
Video 2: Izvajanje meritev glede na izbran protokol
Video 3: Pregledovanje rezultatov protokola z MESI mRECORDS

Protokole za ocenjevanje stanja bolnikov bi bilo treba vključiti v sisteme, ki bi zdravnikom pomagali zagotoviti najboljšo oskrbo bolnikov na podlagi dokazov. Ker zagotavljajo jasno strukturo, vlivajo dodatno zaupanje v upravljanje klinične oskrbe. Prav tako zagotavljajo pisno evidenco o predvideni oskrbi, ki se predstavi bolniku.

Želite prebrati več o tem izdelku?

Naročite katalog

Želite, da vam pokažemo in povemo več?

Naročite predstavitev

Želite imeti svojo napravo MESI mTABLET?

Pošljite povpraševanje