We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
  1. Domov
  2. sl
  3. prednosti oskrb ...

Prednosti oskrbe na domu


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon

Kot pove že ime, oskrba na domu vključuje zagotavljanje storitev stranki (bolniku) pri njej doma. Običajno jo povezujemo s starejšimi. Gre za najhitreje rastočo in najbolj raziskano demografsko skupino uporabnikov zdravstvenih storitev in prejemnikov oskrbe na domu. Ta lahko vključuje nezdravstveno oskrbo (pomoč pri gospodinjskih opravilih, nakupovanje, urejanje terminov za preglede) in zdravstvene storitve, kot je zdravstvena oskrba na domu. V primeru zdravstvene oskrbe na domu se ni treba ukvarjati z organizacijo prevoza bolnika od doma do bolnišnice ali ambulante, ponuja pa še veliko drugih prednosti. Preberite več!

V tem blogu boste izvedeli več o naslednjih temah:

Katere so prednosti zdravstvene oskrbe na domu?

Psihološko in čustveno dobro počutje v domačem okolju

Raziskava med starejšimi odraslimi (tj. starejšimi od 65 let) v Združenih državah Amerike je pokazala, da jih 90 % želi čim dlje ostati doma in da jih približno 80 % verjame, da je njihovo trenutno prebivališče kraj, kjer bodo vedno živeli [1]. Vendar pa se številni med njimi soočajo s kroničnimi boleznimi in stanji, ki zahtevajo zdravljenje ali redno spremljanje. Za obvladovanje teh stanj so morda potrebni redni obiski v ambulanti ali bolnišnici, kjer mora bolnik ostati več dni; druga možnost pa je zdravstvena oskrba na domu, ki je povezana s številnimi psihološkimi in čustvenimi koristmi za bolnika. 

Znano okolje prispeva k ohranjanju občutka lastne identitete in družbene povezanosti [2]. Glede na raziskave je večje zadovoljstvo z lastno socialno mrežo neposredno povezano z zmanjšanim občutkom osamljenosti [3]. Zdravstvena oskrba na domu ima pozitiven vpliv na izboljšanje fizičnega zdravja in kognitivnih funkcij ter preprečevanje depresije [4]. V domačem okolju lahko (poklicni) oskrbovalci starejšim bolnikom tudi lažje zagotavljajo čustveno podporo [5].

Te prednosti se odražajo v kazalnikih, kot je število potrebnih hospitalizacij. Študije kažejo, da uporabniki zdravstvene oskrbe na domu in v skupnosti redkeje potrebujejo hospitalizacijo ali institucionalizacijo kot neuporabniki teh storitev [6]. Poleg tega je prehodna oskrba na domu (tj. oskrba po odpustu iz bolnišnice) povezana z manjšo verjetnostjo vrnitve v bolnišnico; ta pozitivni zdravstveni učinek lahko traja tudi več kot šest mesecev [7].

Boljša kakovost oskrbe

Najpogostejše zdravstvene težave starejših so bolezni srca, kongestivno srčno popuščanje, sladkorna bolezen, cerebrovaskularna bolezen, kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), maligne neoplazme, hipertenzija, zlomi in osteoartritis. Za njihovo obvladovanje so morda potrebne zdravstvene veščine, ki presegajo sposobnosti oskrbovalcev, ki so pogosto njihovi družinski člani [8].

Če oskrbo na domu organizira ali usklajuje bolnikov zdravstveni delavec, lahko zagotovi kakovostno oskrbo ter pomaga preprečiti dve pomembni težavi, ki se pogosto pojavljata pri obravnavi starejših bolnikov – napake pri prehodu in predaji.

Napake pri prehodu se zgodijo, ko se bolniki prestavijo z ene ravni oskrbe na drugo oz. iz enega sistema v drugega (npr. iz pediatrije v oskrbo za odrasle) ali iz ene ustanove v drugo. Posledice so lahko različne (npr. napake pri zdravilih). Napake pri predaji pa se pojavijo med prenosom oskrbe in informacij o bolniku znotraj ustanove, npr. pri menjavi izmene v bolnišnici [40] [41]. Obe vrsti napak imata lahko resne posledice za zdravje bolnikov, vključno z napačno diagnozo in neželenimi učinki zdravil. Pri starejših na splošno obstaja večja verjetnost pojava zdravstvenih napak; eden od dejavnikov, ki prispevajo k temu, je lahko s starostjo povezan upad delovnega spomina, ki povzroča težave pri pomnjenju osebnih zdravstvenih informacij. Posledica tega so opisane vrste napak [9] [10].

Na izboljšanje komunikacije lahko vplivajo usposobljeni izvajalci zdravstvene oskrbe na domu, zlasti če uporabljajo elektronske zdravstvene zapise (EZZ), ki zmanjšujejo verjetnost človeških napak [11] [12] [13] [14] [15].

Višja raven varnosti

Zdravstvena oskrba na domu lahko starejšim bolnikom omogoči sodelovanje pri zdravljenju in obvladovanju njihovih zdravstvenih težav na več načinov. Eden od njih je pravilna in varna uporaba diagnostičnih merilnih naprav za domačo uporabo, kot je naprava za merjenje krvnega tlaka. Pomena usposabljanja bolnikov (in njihovih družinskih oskrbovalcev) za uporabo tudi najpreprostejših medicinskih naprav ne smemo podcenjevati, saj se s tem izboljša bolnikova sposobnost uporabe naprav(e), bolnik pa jih posledično pogosteje uporablja, kar povečuje njegovo zadovoljstvo [16] [39]. Prav tako so ugotovili, da starejšim uporabnikom bistveno bolj koristijo videoposnetki kot pa pisna navodila za uporabo [17].

Vendar pa usposobljenega zdravstvenega osebja ni mogoče nadomestiti, ko gre za upravljanje z zdravili, kar je morda največje varnostno tveganje za bolnike pri oskrbi na domu. Veliko starejših bolnikov jemlje več zdravil (polifarmacija) za razna soobolenja (polimorbidnost) [18][19]. Takšno jemanje zdravil ima lahko resne neželene učinke in lahko poslabša bolnikovo zdravstveno stanje ali povzroči smrt. To se zgodi, če bolniki zdravila jemljejo v napačnih odmerkih, ob nepravem času ali (nenačrtno) v kombinaciji z drugimi zdravili ali snovmi. Številni starejši bolniki imajo težave z zapletenimi režimi jemanja zdravil, bodisi zaradi upada kognitivnih sposobnosti, nezmožnosti pravilnega branja navodil (slabši vid) ali številnih drugih razlogov, ki jih je mogoče preprečiti [20] [21] [22].

V takih primerih je strokovno znanje usposobljenega zdravstvenega osebja ključnega pomena; neusposobljeni izvajalci zdravstvene oskrbe na domu lahko bolniku zgolj prenesejo zdravilo iz embalaže in nič več. Tudi zdravstveni delavci se ne morejo vedno izogniti določenim napakam, ki pa jih lahko sodobne tehnologije pomagajo preprečiti. Rešitve segajo od sistemov EZZ do takojšnje izmenjave rezultatov diagnostičnih meritev za pridobitev drugega mnenja splošnega zdravnika ali specialista na daljavo.

Zmanjšan stres za družinske člane

Družinski oskrbovalci so pogosto izpostavljeni kroničnemu stresu, kar s fiziološkega, psihološkega in vedenjskega vidika vpliva na njihovo zdravje in vsakodnevno delovanje. Negativni učinek je najbolj izrazit, če ima starejši bolnik poleg drugih zdravstvenih težav tudi smrtno nevarno bolezen ali je invalid [23] [24]. Študije so prav tako pokazale, da je verjetnost prezgodnje smrti pri oskrbovalcih večja kot pri neoskrbovalcih (pri starejših zakoncih, ki so oskrbovalci, je stopnja umrljivosti za 63 % višja v primerjavi z osebami iste starosti, ki ne skrbijo za svojega partnerja) [25] [26]. Kakovostna (zdravstvena) oskrba na domu, ki jo zagotavljajo kompetentni zdravstveni delavci, lahko znatno zmanjša ta tveganja, saj ublaži obremenitev in stres [27] [28] [29] [30] [31].

Ali je zdravstvena oskrba na domu stroškovno učinkovita? Primerjava z bolnišnično oskrbo

Načini, kako in v kakšnem obsegu se zdravstvena oskrba na domu organizira in kako se obračunava povračilo stroškov, se med državami zelo razlikujejo. S splošnega (ekonomskega) vidika pa je zdravstvena oskrba na domu običajno cenejša od bolnišnične, kar potrjujejo številne študije; to velja za najrazličnejša zdravstvena stanja [32] [33] [34][35] [36]. Študija ekonomske ocene zdravstvene oskrbe na domu za bolnike z razjedami na diabetičnem stopalu je na primer pokazala, da so bili povprečni stroški zdravstvene oskrbe na domu manjši od polovične vrednosti stroškov bolnišnične oskrbe, ki bi jo v bolniki v tem primeru potrebovali [37]. Ta stroškovna učinkovitost (ne zgolj v primeru zdravljenja razjed na diabetičnem stopalu) velja tudi za kombinacijo ambulantne oskrbe in zdravstvene oskrbe na domu. Obsežna kohortna študija, izvedena v Združenih državah Amerike, je pokazala, da so bolniki, ki so prejemali zdravstveno oskrbo na domu, sicer večkrat obiskali ambulanto, vendar so bili skupni stroški teh obiskov v primerjavi s kontrolno skupino, ki ni bila deležna zdravstvene oskrbe na domu, bistveno nižji [38].

Diagnostične naprave za oskrbo na domu

Na voljo so različne elektronske naprave, ki se lahko uporabljajo za izvajanje zdravstvenih storitev pri oskrbi na domu – običajno so povezane s področjem telemedicine[UD1] . Te naprave med drugim razvrščamo glede na to, ali je za njihovo uporabo potrebna fizična prisotnost zdravstvenega delavca ali ne. Ena vrsta so nosljive samodejne medicinske naprave za neinvazivno spremljanje vitalnih znakov in drugih parametrov; nosijo se neposredno na telesu ali oblačilih. Druga vrsta pa so diagnostične naprave, ki jih zdravstveni delavec (npr. medicinska sestra) prinese k bolniku na dom, da opravi diagnostične meritve in rezultate posreduje splošnemu zdravniku ali specialistu.

Diagnostični sistem MESI mTABLET je bil zasnovan tako, da omogoča slednjo vrsto telemedicinskih storitev. Izpostaviti je treba, da je mogoče isto napravo uporabljati tako v zdravniški ordinaciji kot pri obiskih na domu, zato ni treba kupovati specializiranih naprav za storitve oskrbe na domu. Velika prednost za bolnike je, da jim za opravljanje osnovnih diagnostičnih preiskav, kot so EKG, spirometrija ali spremljanje nekaterih kroničnih bolezni ni treba zapustiti svojega prebivališča (to velja tudi za domove za ostarele). Starejši spadajo tudi med tiste skupine prebivalstva, pri katerih obstaja visoko tveganje za pojav periferne arterijske bolezni (PAB); z isto napravo je mogoče opraviti tudi samodejne meritve gleženjskega indeksa in indeksa palec-nadlaket ter napreden vpogled v stanje arterij z meritvijo hitrosti pulznega vala (PWV). Diagnostični postopek merjenja je mogoče dodatno optimizirati z uporabo aplikacije Protocol (za uporabo in ustvarjanje zdravstvenih protokolov po meri) ter aplikacije Photo za spremljanje postopka zdravljenja ran in kožnih obolenj.

Vsi rezultati meritev se samodejno shranijo v bolnikov EZZ in so takoj na voljo drugim zdravstvenim delavcem z ustreznimi pooblastili. Rezultate je mogoče takoj posredovati tudi neuporabnikom sistema MESI mTABLET, na primer specialistom na daljavo; prejemnik si lahko ogleda celoten rezultat meritve, vendar so vsi občutljivi podatki o bolniku anonimizirani skladno z veljavno zakonodajo.

Želite izvedeli več o uporabi sistema MESI mTABLET pri oskrbi na domu? Kliknite tukaj!