Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta mesimedical.com

1. Uvod

Razen če je navedeno drugače, je ponudnik storitev spletnega mesta mesimedical.com, lastnik vsebine ter lastnik in upravljavec programskih aplikacij in povezanih storitvenih dejavnosti podjetje MESI d.o.o., Leskoškova cesta 11a, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Ta pravila in pogoji uporabe spletnega mesta mesimedical.com (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) veljajo za vse obiskovalce ali uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta mesimedical.com. Na spletnem mestu na domeni www.mesimedical.com se uporabnikom ponujajo storitve prenosa informacij ter trženja blaga in storitev ter druge storitve, povezane s spletnim mestom. Ponudnik storitev lahko spremeni domenski naslov spletnega mesta, pri čemer ti splošni pogoji ostanejo v celoti veljavni.

Uporabnik z obiskom spletnega mesta mesimedical.com potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, v celoti sprejema ta dokument v zadevni različici, ki se uporablja, in soglaša, da so določbe teh splošnih pogojev zanj zavezujoče. Če v celoti ali delno ne soglašate s temi splošnimi pogoji, prosimo, da takoj prenehate dostopati do spletnega mesta.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta po svoji izbiri. Vse določbe teh splošnih pogojev veljajo enako za vse uporabnike, razen kadar je v teh splošnih pogojih izrecno navedeno drugače.

2. Vsebina spletnega mesta

Spletno mesto je bilo zasnovano, se vzdržuje in je dano na voljo javnosti zaradi prenosa informacij splošnega značaja, avtorsko zaščitenih vsebin in avdiovizualnih del, trženja ter prodaje storitev in blaga. Upravljavec tega spletnega mesta si pridržuje pravico do spremembe ali začasnega ali trajnega onemogočenja vseh navedenih funkcionalnosti brez predhodnega obvestila.

Vse vsebine na spletnem mestu mesimedical.com so informativne naravne in so namenjene predvsem za obveščanje in komunikacijo ter NE NADOMEŠČAJO NASVETA ZDRAVNIKA ALI FARMACEVTA. Upravljavec spletnega mesta se zavezuje, da si bo po najboljših močeh prizadeval zagotoviti, da bodo informacije na spletnem mestu resnične, zanesljive in kakovostne, ter ne odgovarja za morebitne tipkarske napake, zamude in pomanjkljivosti pri vnosu ažurnih podatkov.

3. Omejitev uporabe

Spletno mesto mesimedical.com se lahko uporablja le za osebne in nekomercialne namene. Razen če je v teh splošnih pogojih izrecno navedeno drugače, je prepovedano spreminjati, kopirati, razširjati, predvajati, prikazovati, izvajati, dati dovoljenje za, ustvarjati izpeljanke, prenašati ali prodajati katere koli podatke, programsko opremo, izdelke ali storitve, ki so del spletnega mesta.

4. Avtorske pravice

To spletno mesto je v izključni lasti podjetja MESI d.o.o. Vsebina in gradivo, objavljena na spletnem mestu, sta avtorsko zaščitena in sta v lasti podjetja MESI d.o.o. in/ali njenih partnerjev ali pogodbenih izvajalcev. Navedena vsebina in gradivo vključujeta tudi računalniško kodo, urejeno strukturo in obliko spletnega mesta ter pisno, vizualno, zvočno in drugo gradivo na spletnem mestu. Vse pravice pridržane. Brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja ponudnika storitev ni dovoljeno kopiranje, razdeljevanje ali druga uporaba katerih koli zgoraj navedenih informacij ali podatkov.

Ponudnik storitev si v primeru kršitve avtorske pravice in pravic intelektualne lastnine pridržuje pravico do ukrepanja zoper kršitelja v skladu z zakonodajo.

5. Povezave

Uporabnikom je na podlagi predhodnega pisnega soglasja ponudnika storitev dovoljeno, da si ustvarijo povezavo na spletno mesto mesimedical.com z drugih spletnih mest, katerih vsebina ni v nasprotju z zakonodajo ali splošnimi moralnimi normami.

Spletno mesto vsebuje povezave do raznih zunanjih spletnih mest, kot so druga spletišča na svetovnem spletu, posamezne strani ali drugi viri, nad katerimi ponudnik storitev nima nikakršnega nadzora in zato ne odgovarja za njihovo dostopnost, vsebino ali napake na zunanjih povezavah. Splošni pogoji so zavezujoči za uporabnike tudi pri uporabi zunanjih spletnih mest.

6. Spremembe splošnih pogojev

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo te splošne pogoje. Spremembe začnejo veljati takoj po objavi. Če uporabnik še naprej uporablja spletno mesto, to pomeni, soglaša s spremenjenimi splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji se posodabljajo redno in so v veljavni različici na voljo na spletnem mestu.

7. Odgovornost

Ponudnik storitev ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa do in/ali uporabe spletnega mesta mesimedical.com in/ali uporabe informacij, navedenih na spletnem mestu, in/ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnem mestu in/ali kakršnih koli napak ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini ali bi bila s tem povezana, ne glede na to, ali je bil seznanjen z možnostjo takšne škode.

Spletno mesto vsebuje tudi informacije o tretjih osebah, nad katerimi ponudnik storitev nima nadzora in zanje ne more jamčiti ter ne more sprejeti ali posredovati nobenih pritožb glede točnosti njihovih informacij ali izjav ali prevzeti odgovornosti zanje.

Ponudnik storitev ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi nedovoljenih ali nezakonitih dejavnosti tretjih oseb na spletnem mestu, kar vključuje tudi morebitne viruse. Uporabniki so dolžni sami urediti protivirusno zaščito.

Uporabniki spletnega mesta jamčijo, da s svojo uporabo ne bodo motili delovanja spletnega mesta in da spletnega mesta ne bodo uporabljali ali vanj posegali na način, ki bi bil v nasprotju z zakonodajo ali temi splošnimi pogoji.

Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi onemogočil, preobremenil ali neugodno vplival na spletno mesto mesimedical.com ali podjetje MESI d.o.o. Drugim uporabnikom ni dovoljeno onemogočiti ali otežiti uporabe spletnega mesta mesimedical.com. Prepovedano je pridobiti nepooblaščen dostop do katere koli storitve spletnega mesta mesimedical.com, računalniškega sistema, povezanega omrežja ali podatkov. Prepovedano je pridobiti katero koli gradivo ali informacije na način, ki namenoma ni omogočen na spletnem mestu, ali dostop do katerih ni izrecno dovoljen v politiki varstva zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake v storitvah spletnega mesta, nas o tem, prosimo, obvestite na e-naslov info@mesimedical.com.

8. Zasebnost

Zavedamo se pomembnosti zasebnosti in si prizadevamo varovati vaše osebne podatke, shranjene v naših evidencah, v skladu z zakonodajo, ki se uporablja. Za ta namen smo sprejeli tudi tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo ustrezno raven zasebnosti in varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanju pravic posameznikov. Pravila o varstvu osebnih podatkov posameznikov pri uporabi spletnega mesta so objavljena v Politiki varstva osebnih podatkov, dostopni na spletnem mestu mesimedical.com.

9. Kršitev splošnih pogojev

Ponudnik storitev lahko v primeru neskladnosti ravnanja s temi splošnimi pogoji zoper uporabnika, ki krši določbe splošnih pogojev, po svoji presoji izvede enega od naslednjih ukrepov:

  • opozorilo o neskladnosti ravnanja s splošnimi pogoji in poziv k skladnemu ravnanju;
  • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev na spletnem mestu;
  • blokiranje naslova IP, s katerega je bila storjena kršitev;
  • prijava naslova IP, s katerega je bila storjena kršitev, pristojnim organom, kadar to zahteva zakonodaja, in
  • druge ukrepe v skladu z zakonodajo, ki se uporablja.

10. Pristojnost sodišč

Za te splošne pogoje velja zakonodaja Republike Slovenije, ki se uporablja. Za reševanje sporov in nesoglasij v zvezi s spletnim mestom mesimedical.com, za katere so bile izčrpane že vse zunajsodne možnosti rešitve, je pristojno sodišče v Ljubljani v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Če se ugotovi, da je kateri koli del splošnih pogojev v skladu s trenutno upoštevno zakonodajo Republike Slovenije neveljaven ali neizvršljiv, se neveljavna ali neizvršljiva določba teh splošnih pogojev nadomesti z veljavno in izvršljivo določbo, ki čim bolj ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane veljaven v nespremenjeni obliki.