We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
 1. Domov
 2. sl
 3. spoznajte nasta ...

Spoznajte nastavitve filtrov na napravi MESI mTABLET ECG


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon

Nastavitve EKG pomembno vplivajo na točnost kardiološke diagnostike. Raziščite vlogo različnih vrst filtrov EKG, spoznajte nastavitev Ojačitev signala MESI in se naučite uporabljati zaslon z nastavitvami na napravi MESI mTABLET ECG.

V tem blogu boste izvedeli več o naslednjih temah:

1. Zakaj se filtri uporabljajo

2. Vrste filtrov:

3. Ojačitev signala MESI

4. Običajne nastavitve filtrov

5. Nastavitev filtrov na napravi MESI mTABLET ECG

6. Odpravljanje težav

7. Praktični pregled zaslona MESI mTABLET ECG

Zakaj se filtri uporabljajo

Pri EKG-ju so ravni signalov zelo nizke (< 5 mV), zato se za odstranjevanje širokega spektra šumov uporablja filtriranje. Šum lahko izvira iz nestabilnega enosmernega odklona z vmesnika elektrode/telesa, mišičnega šuma, šuma električnega omrežja (50/60 Hz), bližnje opreme in same opreme EKG, na primer iz notranjih pretvornikov DC/DC.

Pri EKG-ju so ravni signalov zelo nizke (< 5 mV), zato se za odstranjevanje širokega spektra šumov uporablja filtriranje. Šum lahko izvira iz nestabilnega enosmernega odklona z vmesnika elektrode/telesa, mišičnega šuma, šuma električnega omrežja (50/60 Hz), bližnje opreme in same opreme EKG, na primer iz notranjih pretvornikov DC/DC.

 Vklop filtra vpliva tako na prikazane kot izpisane signale. Za zagotavljanje pravilne in natančne analize se samodejna interpretacija zapisa vedno izvaja samo na nefiltriranem signalu. 

Vrste filtrov

Nizkoprepustni filter

Ta filter se uporablja za zmanjševanje različnih visokofrekvenčnih mišičnih artefaktov in zunanjih motenj – šumov, ki jih proizvajajo bližnje elektronske naprave. Nastavitev 150 Hz očisti večino signala. Če želite šibkejši filter, uporabitenastavitev 250 Hz. 

Visokoprepustni filter (filter za bazno linijo)

Uporablja se za odstranjevanje nizkofrekvenčnih komponent , kot so artefakti premikanja, spremembe dihanja in nihanje bazne linije

Primeri uporabe za tri različne nastavitve (0,5 Hz, 0,2 Hz, 0,05 Hz): 

 • 0,5 Hz: najmočnejši filter. Običajno se uporablja za daljša opazovanja, npr. za ritem. Lahko se uporabi tudi, kadar se pri nastavitvi 0,2 Hz pojavi nihanje bazne linije (tj. močan šum s počasnim in neobičajno velikim odmikom signala).
 • 0,2 Hz: namenjen uporabi v splošnem zdravstvu.
 • 0,05 Hz: najšibkejši filter. Uporablja se v kardiologiji, pri kateri je pomembna vsaka podrobnost (ker gre za najšibkejši filter, je najbolj dovzeten za nihanje bazne linije).

Mišični filter

Uporablja se za zmanjševanje signala mišičnega tremorja, ki se pojavi pri namestitvi elektrod na večjo mišično maso. Podobno kot pri nizkoprepustnem filtru je treba nastavitev zvišati, če prepušča šum. 

Upoštevajtezapis EKG se shrani brez mišičnega filtra. Shranjeni EKG lahko natisnete z mišičnim filtrom ali nefiltriranega. Z zapisa EKG ni mogoče odstraniti nobenega drugega filtra, kadar so ti omogočeni. 

Pasovnozaporni filter (omrežni filter)

Uporablja se za filtriranje motenj omrežja brez popačenja EKG-signala. Vedno naj bo vklopljen in nastavljen na lokalno omrežno frekvenco, npr. 50 Hz v Evropi. 

Ojačitev signala MESI

Zapis EKG lahko nekoliko niha, preden se stabilizira (tj. pojavi se nihanje bazne linije). Izbira progresivnega načina v kombinaciji z visokoprepustnim filtrom z nastavitvijo 0,2 ali 0,5 zagotavlja hitrejše doseganje in večjo stabilnost od začetka snemanja ter kakovosten signal pri vseh vrstah elektrod, vključno s samolepilnimi elektrodami (pri katerih je lahko prevodnost včasih slabša, npr. zaradi neustrezne priprave bolnika). 

Ko je progresivni način vklopljen, se pred snemanjem prikaže okno o zaznavanju motenj pri povezljivosti elektrod, ki vas obvesti, kateri odvodi so povezani in kateri niso. Ko so vsi odvodi uspešno nameščeni, se snemanje samodejno nadaljuje.

Na zaslonu naprave MESI mTABLET ECG je zaznavanje motenj pri povezljivosti elektrod označeno z rdečo barvo.

Običajne nastavitve filtrov

To je primer nastavitev filtrov, ki omogočajo jasen in stabilen zajem signala:

 • Nizkoprepustni filter: 150 Hz 
 • Visokoprepustni filter0,2 Hz ali 0,5 Hz, če se pojavi nihanje bazne linije 
 • Pasovnozaporni filter50 Hz (npr. v EU) 
 • Mišični filter: 25 Hz 
 • Ojačitev signala: progresivna 

Nastavitev filtrov na napravi MESI mTABLET ECG

Med snemanjem EKG z napravo MESI mTABLET ECG zaslon za snemanje prikazuje signal 12 odvodov  v realnem času in nastavitve snemanja. Hkrati prikazuje status povezave elektrod , ki vas obvešča, ali je jakost signala nameščene elektrode dobra ali slaba. Če ima bolnik srčni spodbujevalnik, se poleg statusa elektrode prižge indikator PACE 

Hitri gumbi so namenjeni spreminjanju najpogostejših filtrov, hitrosti snemanja in občutljivosti. Z večkratnim pritiskom gumba lahko preklapljate med naslednjimi možnostmi: 

Z gumbom za mišični filter preklapljate med možnostmi 25 Hz, 35 Hz in izklopljenim stanjem (»off«).

Z gumbom za občutljivost preklapljate med nastavitvami amplitude 5, 10 in 20 mm/mV.

Z gumbom za hitrost snemanja preklapljate med vrednostmi 12, 25 in 50 mm/s. 

Naprava ima privzete nastavitve, ki so po našem mnenju najboljše za splošno uporabo; te nastavitve lahko kadar koli prilagodite ali obnovite z izbiro ‘privzetih nastavitev’ na zaslonu z nastavitvami za EKG. 

Odpravljanje težav

Če imate težave, za katere menite, da so povezane z nastavitvami ali signalom EKG, se prepričajte: 

 • da elektrode niso nameščene neposredno na velike mišične mase, 
 • da je bila koža pred zamenjavo elektrode podrgnjena, 
 • da so vse elektrode, odvodne žice in kabelske povezave za EKG pravilno priključene, 
 • da se gel za elektrode ni izsušil, 
 • zamenjajte kabel in/ali odvodne žice za EKG. 

Praktični pregled zaslona za snemanje na napravi MESI mTABLET ECG

MESI-mTABLET-ECG-settings-screen

Na voljo je uporabniku prijazna e-knjiga o EKG, ki vključuje številne ilustracije!