We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
  1. Domov
  2. sl
  3. vpogledi
  4. dogodki
  5. ispc internatio ...

ISPC   


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon

V organizaciji Zdravstvenega doma Ljubljana v sodelovanju z Medicinsko fakulteto UL bo 23. in 24. novembra 2023 potekala druga mednarodna konferenca ICPS. Dogodek je posvečen osnovnemu zdravstvu, njegov letošnji moto pa je Medpoklicno ekipno delo in kakovost v zdravstvu. 

Osrednje teme konference so integrirano primarno zdravstvo, medpoklicna oskrba in trajnost. Poudarek bo tudi na medpoklicnem izobraževanju ter usposabljanju s simulatorji in drugimi najnovejšimi pristopi.  

Obiščite stojnico podjetja MESI in spoznajte prednosti diagnostičnega sistema MESI mTABLET za primarno zdravstvo: 

• Sestavite si diagnostični sistem po meri, in to na eni napravi: na voljo so vam različni diagnostičnimi moduli, kot so EKG, spirometrija, oksimetrija, gleženjski indeks, indeks palec-nadlaket in merilnik krvnega tlaka

• Hitrejše in podrobnejše preiskave zdravstvenega stanja z aplikacijo Protocol: ustvarite si izvirne protokole za bolnike z enakim stanjem in izbirajte med številnimi obstoječimi v trgovini Protocol Store. 

Hitrejša administracija: vsi rezultati meritev se avtomatsko shranijo v digitalno kartoteko pacienta. 

Enostavna integracija z vašim obstoječim administrativnim sistemom.