We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
  1. Domov
  2. sl
  3. avtomatska orod ...

Avtomatska orodja v spirometriji


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon

Spirometrija je diagnostična metoda, pri kateri se mora bolnik potruditi, da je test uspešen. Digitalna tehnologija pa lahko pri preiskavi pomaga tako vam kot bolniku. Naslednje samodejne funkcije naprave MESI mTABLET SPIRO vam lahko pomagajo pri usmerjanju bolnika in preverjanju kakovosti manevrov med njihovim izvajanjem in po njem.

Prikaz krivulje pretok/volumen v realnem času

Manever lahko med njegovim izvajanjem spremljate z izboljšanim vizualnim prikazom krivulje pretok/volumen in parametrov. Preklapljate lahko med prikazom grafa in prikazom vrednosti parametrov.

Opozorila o kakovosti manevra

Če naprava pri izvedenem manevru ne zazna težav s kakovostjo, se prikaže zelena kljukica. V nasprotnem primeru se na zaslonu z meritvijo prikaže eno od naslednjih opozoril o kakovosti manevra:

To je primer opozorila, ki se pojavi, če ni bilo izpolnjeno nobeno merilo sprejemljivosti:

Izbira najboljših rezultatov (izbira BestBreath™)

Naprava analizira izdihe in samodejno izbere najboljšo krivuljo. To je koristno, če sta si dve krivulji zelo podobni. Obstaja pa tudi možnost, da izbrane manevre razveljavite in ročno izberete tistega, ki se vam zdi najboljši.

Spodbujevalni način z animacijo

Spodbujevalni način z animacijo se uporablja za pediatrične namene. Zasnovan je tako, da se da je njegovo vodenje skozi spirometrijski test prilagojeno psihološkim značilnostim otrok. Ko bolnik piha, se jadrnica približuje rdeči boji. Vpih je uspešen, ko se jadrnica dotakne boje in se prikaže zelena kljukica.

Spodbujanje z animacijo v napravi MESI mTABLET SPIRO temelji na merilih ATS/ERS 2019 [16].

E-knjiga: Kako uspešno izvesti SPIROMETRIJO