We're sorry but mesimedical.com page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
MESI logo
 1. Domov
 2. sl
 3. mesi mrecords n ...

MESI mRECORDS: najpomembnejše funkcije in prihodnji razvoj, ki izboljšujejo celotno področje diagnostike


LinkedIn icon Twitter icon Facebook icon
mesi-mrecords-najpomembnejse-funkcije-in-prihodnji-razvoj-ki-izboljsujejo-celotno-podrocje-diagnostike

Vsi uporabniki sistema MESI mTABLET imajo prost dostop do MESI mRECORDS. Gre za platformo, kjer se vse diagnostične meritve samodejno shranijo ne glede na uporabljen diagnostični modul.

MESI mRECORDS vam omogoča:  dostop do vaših diagnostičnih meritev s katere koli naprave, ki omogoča dostop do interneta, takojšnjo skupno rabo meritev za pridobitev drugega mnenja, tiskanje rezultatov meritev ali njihovo vključitev v vaše obstoječe rešitve EZZ.

Digitalna tehnologija lahko bistveno olajša in pospeši delo v zdravstvu. Ena od najpomembnejših digitalnih inovacij na področju diagnostike, ki dobiva vedno več pozornosti, je napovedna ocena pacientovega stanja. Z zadostnimi količinami podatkov in v skladu z vso veljavno zakonodajo se lahko anonimizirane diagnostične meritve uporabljajo v napovednih modelih na osnovi umetne inteligence in s tem bistveno pripomorejo k prihodnjemu razvoju diagnostike in zdravstva nasploh.

V tem blogu boste izvedeli več o:

Prednosti platforme MESI mRECORDS

Platformo MESI mRECORDS smo razvili, ker smo želeli slediti najnovejšim trendom na področju digitalnih inovacij v zdravstvu, ki prispevajo k večji učinkovitosti, prihranku stroškov, izboljšani uskladitvi zdravstvene oskrbe in boljšim rezultatom zdravljenja. [1] Platforma MESI mRECORDS zdravstvenim delavcem ponuja naslednje prednosti:

1. PRIHRANEK ČASA

MESI mRECORDS olajša in pospeši vaše delo, saj se vse diagnostične meritve samodejno shranijo in so dostopne na enem mestu – v spletni platformi.

2. PRIHRANEK PROSTORA

Ker je platforma MESI mRECORDS virtualna, prihranite prostor v vaši ordinaciji. Do nje lahko dostopate z vaše tablice MESI mTABLET, telefona ali računalnika prek povezave mrecords.mesimedical.com.

3. PREPROSTO PRIDOBIVANJE INFORMACIJ

Vse bolnikove meritve so dostopne kadar koli in na enem mestu. V osnovnem zdravstvu je to priročno pri spremljanju kroničnih bolezni, kot so astma, sladkorna bolezen in dolgotrajni covid-19, ki je aktualen v zadnjem času. [2]

4. HITRA IZMENJAVA INFORMACIJ

Funkcija skupne rabe v platformi MESI mRECORDS vam omogoča takojšnjo izmenjavo diagnostične meritve za pridobitev drugega mnenja ali mnenja specialista.

5. VEČJA VARNOST PODATKOV

MESI mRECORDS skrbi za varnost vaših podatkov in podatkov vaših bolnikov na naslednje načine:

 • če želite rezultate meritev deliti z osebami, ki nimajo dovoljenja za dostop do sistema MESI mTABLET (tj. niso člani vaše delovne skupine v platformi MESI mRECORDs), se ti podatki pošljejo v anonimizirani obliki;
 • različne stopnje avtorizacije za uporabnike sistema MESI mTABLET;
 • preverjanje identitete v dveh korakih.

6. INTEGRACIJA Z OBSTOJEČIMI EZZ

Cilj EZZ ni zgolj digitalno – in ne fizično – shranjevanje informacij, temveč tudi preprosta skupna raba in komunikacija med različnimi zdravstvenimi ustanovami in institucijami. [3]

Integracija aplikacije Worklist v platformo MESI mRECORDS vam omogoča uvoz seznamov bolnikov in naročanje meritev neposredno v vaših EZZ. Aplikacija Worklist podpira:

 • protokole HL7, DICOM in GDT,
 • izmenjavo podatkov v formatih .JSON, .XML in API.

Na ta način platforma MESI mRECORDS podpira vaše delo z EZZ in uresničuje njihov cilj – »presega meje tiste zdravstvene organizacije, ki prvotno zbere in združi informacije. EZZ so namenjeni izmenjavi informacij z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev, kot so laboratoriji in specialisti, zato vsebujejo informacije vseh zdravnikov, ki so vključeni v oskrbo bolnika.« [3]

Optimalna uporaba platforme MESI mRECORDS

Za lažji začetek je na voljo kratek videoposnetek z navodili:

Platforma MESI mRECORDS ima uporabniku prijazno razporeditev z zgolj tremi zavihki v glavnem meniju:  

Zdravnik ali medicinska sestra

Kot je prikazano v zgornjem videoposnetku, imajo zdravniki in medicinske sestre različna pooblastila glede dejanj, ki jih lahko izvajajo v platformi. Zavihek vsebuje naslednje funkcije (odvisno od vašega pooblastila):

 • Arhiv vseh vaših preteklih dejanj,
 • Deljenje – meritve, ki ste jih izmenjali z drugimi oziroma so jih drugi izmenjali z vami,
 • Profil z nekaj informacijami o vas in vaši organizaciji,
 • Delovna skupina, kjer si lahko ogledate delovno skupino, ki ste jo ustvarili, in/ali delovne skupine, katerih član ste,
 • Moduli, kjer si lahko ogledate module, ki jih uporabljate, in naročite njihove letne kalibracije,
 • Nastavitve, kjer lahko omogočite različne postavitve, nastavitve tiskalnika in parametre za svoje module.

Pacient

Tukaj lahko ustvarite ali uvozite nove paciente in poiščete tiste, katerih rezultate meritev želite pregledati.

Aplikacije

Tukaj so prikazane vaše trenutno aktivne aplikacije, lahko si ogledate izpostavljene aplikacije in dostopate do trgovine MESI mSTORE za več aplikacij.

Odvisno od uporabnikove stopnje avtorizacije je treba poudariti naslednje koristne funkcije v platformi MESI mRECORDS:

 • možnost oblikovanja delovnih skupin in pošiljanje vabil za članstvo,
 • možnost članstva v več delovnih skupinah naenkrat,
 • možnost ustvarjanja in uvoza profilov bolnikov,
 • skupna raba rezultatov meritev tako s svojimi sodelavci kot z zunanjimi specialisti in zdravniki.

Digitalne diagnostične rešitve kot temelj napovedne ocene pacientovega stanja

Digitalna tehnologija že prispeva k hitrejši in učinkovitejši diagnostiki. Ena od njenih najpomembnejših prednosti je, da se rezultati meritev shranijo v sistem, do katerega je mogoče preprosto dostopati, v njem pa lahko rezultate primerjate z drugimi meritvami. Pri tem je seveda treba zagotoviti popolno varstvo podatkov, skladno z zakonodajo.

Ob zadostni količini podatkov lahko rezultate meritev posameznega bolnika vidimo v širšem kontekstu. S primerjavo bolnikovega trenutnega diagnostičnega statusa z njegovo anamnezo in meritvami drugih bolnikov bo mogoče podati tudi napovedi o zdravstvenih težavah. V podjetju MESI si prizadevamo, da bi v nekaj letih ustvarili dovolj velik nabor merilnih podatkov, ki bi nam omogočil razvoj lastnih rešitev na tem področju. [4] Če želite izvedeti več o napovedni oceni pacientovega stanja, si oglejte videopredavanje direktorja podjetja MESI Jakoba Šušteriča ali preberite ta članek.